Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Thư Trung
 
 

H́nh ảnh Giáo xứ Thư Trung chầu Ḿnh Thánh thay Giáo phận

Chúa Nhật ngày 21 tháng 5, cùng với niềm vui mừng của Giáo hội bước vào Chúa nhật VI Phục sinh, cộng đoàn giáo xứ Thư Trung hân hoan chầu Ḿnh Thánh Chúa thay Giáo phận. Thánh lễ đồng tế khai mạc ngày chầu diễn ra vào lúc 10 giờ với sự hiện diện của quư cha trong Giáo hạt Chính toà và quư cha quê hương. Sau thánh lễ khai mạc, các hội đoàn lần lượt thực hiện giờ chầu. Đây không chỉ là trách nhiệm mà là niềm vui mừng, là hồng phúc của toàn Giáo xứ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

[Trở về đầu trang ]