Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Thư Trung
 
 

Tập h́nh ảnh Nghi thức cung hiến bàn thờ
và 52 đền thờ thiêng liêng nơi xứ Thư Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

[Trở về đầu trang ]