Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Thư Trung
 
 

H́nh ảnh hánh lễ ban bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Thư Trung (29/8/2014)

< Nguồn : Website GP Hải Pḥng >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

[Trở về đầu trang ]