Giáo Phận Hải Pḥng

 

 H́nh ảnh khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ tại Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới (4/5/2015)