Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Xuân Ḥa
 
 

Một số h́nh ảnh về ngôi thánh đường đang trùng tu

Trước khi trùng tu

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

[Trở về đầu trang ]