Tổng Giáo phận Huế

Giáo xứ Lương Văn

 

Nghi Lễ Nhậm Chức Tân Quản xứ Lương Văn

Giáo xứ Lương Văn thuộc Hạt Hương Phú, hiện có 107 gia đ́nh với 382 tín hữu, được chia thành 4 khu vực: Giuse, Đức Bà, Thánh Tâm 1 và 2.

Giáo xứ Ḥa Đa hiện có 66 gia đ́nh với 233 tín hữu được chia thành 3 khu vực: Giuse, Đức Bà và Thánh Tâm.

Đời sống kinh tế người dân nơi đây c̣n khó khăn, đa phần là lao động nông nghiệp, một số ít là buôn bán nhỏ và các ngành nghề khác. Tuy nhiên, những trang bị tinh thần về đạo đức và xă hội của các Cha Quản xứ tiền nhiệm để mỗi giáo dân luôn nỗ lực sống đức tin, đoàn kết hợp nhất với nhau để góp phần xây dựng và phát triển Giáo Hội, làm chứng cho Tin Mừng giữa xă hội với địa bàn rộng lớn (một Phường của Thị xă Hương Thủy và một Thị trấn của Huyện Phú Vang) với số dân hơn 20.000 người.

Về cơ sở vật chất, giáo xứ trong những năm qua đă tu sửa Nhà thờ, Nhà Cha sở, làm mới tường thành, nhà dạy Giáo lư, âm thanh ánh sáng trong nhà thờ...

Nghi Lễ Nhậm Chức Quản xứ Lương Văn của Cha Gioan Baotixita Phạm Ngọc Hiệp, được cử hành vào lúc 08g30 ngày 12.10.2016 do Đức TGM Phanxicô Xavie chủ sự.

 H́nh ảnh Nghi Lễ Nhậm Chức Tân Quản xứ Lương Văn (12/10/2016)

Nguồn : Website TGP Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website TGP Huế

 

 

[Trở về đầu trang ]