Tổng Giáo phận Huế

Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Hồ

H́nh ảnh các em lớp Giáo Lư vui mừng Giáng Sinh (1/1/2012)