Giáo Phận Long Xuyên

Nhà thờ Giáo Xứ Bắc Xuyên

 

Nhà thờ Giáo xứ Bắc Xuyên
Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

Địa chỉ :      Ấp E1, Xă Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.  (Bản đồ)

Chánh xứ : Linh mục Phaolô Lê Bá Tùng (2/2020)
Phó xứ     : Linh mục

Tel

0710.3856.295

E-mail

 

Năm thành lập

1957

Bổn Mạng Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su trong đền thánh (2/2)

Số giáo dân

1400

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh ảnh Thánh lễ nhậm chức Chính xứ Bắc Xuyên (24/2/2017)
* Lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Bắc Xuyên, kênh E1 (1/8/2010)

 

Lược sử Giáo xứ Bắc Xuyên

Địa chỉ:

Nhà thờ Bắc Xuyên, Ấp E1, Xă Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Địa giới: Đông giáp kinh F Xă Thạnh An, Tây giáp kinh D Xă Thạnh Thắng, Nam giáp sông Cái Sắn, Bắc giáp Giáo xứ Martinô.

Thành lập giáo xứ: năm 1957, cha sở tiên khởi: Cha Đaminh Nguyễn Hưng Phong.

Cha sở hiện nay: Cha Phêrô Vũ Đức Học - nhận xứ 24/2/2017

Bổn mạng Giáo xứ: ngày 2 tháng 2 - Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su trong đền thánh.

Giáo dân: 271 hộ, 1400 khẩu

Đặc điểm t́nh h́nh dân cư:

Giáo dân đều là dân tộc Kinh, toàn ṭng Công giáo, hầu hết sống bằng nghề nông, đời sống ổn định, b́nh thường.

Tinh thần sống đạo của giáo dân tương đối nề nếp, sốt sắng, duy tŕ những truyền thống tôn giáo tốt đẹp, tích cực đóng góp xây dựng các mặt trong xă hội.

Hầu hết con em được đi học đến Phổ thông Cơ sở, số học sinh Trung Học Phổ thông và Đại học c̣n hạn chế do điều kiện kinh tế khó khăn.

Các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh Xuất Thân Từ Giáo Xứ Bắc Xuyên:

1- Lm Tôma Aquino Hoàng Trọng Hiếu thụ phong Linh Mục 2005.
2- Tu Sĩ :Tôma Aquino Hoàng Ngọc An SVD.
3- Gioan Lasan Nguyễn Thế Hưng. Ḍng Đồng Công , khấn năm 2000.
4- Raymundo Nguyễn Đức Huy. Ḍng Đồng Công, khấn năm 2000.
5- Gioan Baotixita Hoàng Thanh Phong, Ḍng Xi Tô.
6- Giuse Hoàng Trọng Tín Ḍng Thánh Gia Long Xuyên
7- Maria Lăng Thị Ngọc Diễm. Ḍng Nữ Tử Bác Aí, khấn năm 2002.
8- Maria Cao Thị Thu Tuyền. Ḍng Mến Thánh Gía khấn năm 2006.
9- Maria Hoàng Thị Kim Thuỷ. Ḍng Đaminh khấn năm 2007.
10- Anna Maria Nguyễn Thị Phú. Tu hội Thừa Sai Bác Ái

Lịch Sử H́nh Thành, Phát Triển, Cơ Sở Và Nhân Sự:

Sau hiệp định Geneve (20/7/1954), đồng bào miền Bắc cả lương lẫn giáo ồ ạt đi vào miền Nam, hầu hết tập trung ở Sài G̣n - Chợ Lớn, Hoà Khánh, Xóm Mới, Xoài Minh … . V́ dân di cư quá đông, đời sống gặp khó khăn nhiều mặt, Chính quyền lúc đó giới thiệu với đồng bào vùng Cái Sắn ph́ nhiêu màu mỡ, để đồng bào di tản bớt về đó định cư và làm ăn sinh sống. Đồng bào Công giáo Bắc di cư kéo nhau về định cư tại vùng Cái Sắn, mỗi Giáo phận gốc ở Bắc nhận một kênh.

Cha Đaminh Nguyễn Hưng Phong hướng dẫn một số đồng bào Công giáo gốc Bắc Ninh rời vùng Phước Lư, Xoài Minh tới nhận kênh E1 vào ngày 31/3/1956. Công việc đầu tiên của Ngài là ổn định nơi ở cho giáo dân, rồi hô hào mọi tín hữu góp sức làm nhà thờ, trường học tạm thời bằng cây lá. Cha Đaminh Nguyễn Hưng Phong là linh mục đầu tiên đă đổ công vất vả và gây dựng giáo xứ.

Ngày 28/9/1957, Cha Đaminh về giúp chủng viện Bắc Ninh tại Thủ Đức. Cha Giuse Maria Nguyễn Thanh Khiết về thay thế, Ngài đặt tên xứ là “Xứ Truyền Tin” và năm 1959 cho dựng nhà thờ bằng gỗ, lợp tôn thay cho nhà thờ cây lá.

Năm 1961 Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ chia kênh E làm 2 xứ: E1 và E2, lấy kênh Đ̣n Giông làm ranh giới, Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết phụ trách xứ E1, lấy tên xứ là “Bắc Xuyên”. Năm 1966 các cơ sở bị ảnh hưởng chiến tranh, nên Cha Khiết cho xây dựng lại trường tiểu học (1966), Nhà xứ (1967), Nhà Thờ (1970-1972 ) tất cả đều kiên cố.

Cuối tháng 4 năm 1975, Cha Giuse Maria Nguyễn Thanh Khiết về phụ trách giáo xứ Hiệp Tâm kênh Zérô, và ngày 10/5/1957 Cha Augutinô Vũ Hồng Đức đă về phụ trách giáo xứ Bắc Xuyên thay cho Cha Khiết. Trong thời gian này, trường học Kinh Bắc được trả lại cho hoạt động tôn giáo (Nguyện Đường Kinh Bắc) và hàng tuần có thánh lễ 1 lần tại nguyện đường.

Năm 1977, Thầy Hiêrônimô Vũ Văn Tác chịu trách nhiệm coi sóc nguyện đường. Rồi năm 1981, Thầy Tác được thụ phong Linh mục và được bổ nhiệm làm Cha phó Phụ trách nguyện đường.

Năm 1987 Cha Augutinô Vũ Hồng Đức xây dựng đài Đức Mẹ trước sân nhà thờ Bắc Xuyên, xây hàng rào phía bờ sông.

Năm 1990 Cha phó Hiêrônimô Vũ Văn Tác đă xây dựng nhà thờ kiên cố, lấy tên là nhà thờ Martinô, nhưng vẫn là họ đạo trực thuộc giáo xứ Bắc Xuyên .

Năm 1993, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến được bổ nhiệm về thay thế Cha Hiêrônimô Vũ Văn Tác coi sóc họ đạo Martinô. Cha đă làm “nhà chung” họ đạo Martinô và chỉnh trang trong ngoài nhà thờ.

Năm 1997, Cha Cố Augutinô Vũ Hồng Đức sửa chữa nhà xứ Bắc Xuyên.

Năm 1999, nâng cấp, đóng trần, thay tôn, thay cửa, cung thánh nhà thờ.

Năm 2005, Cha Cố Augutinô làm nhà hội trường giáo xứ, xây dựng tháp chuông.

Ngày 05 tháng 02 năm 2007, giáo họ Martinô được tách ra khỏi giáo xứ Bắc Xuyên, và được nâng lên hàng giáo xứ.

Ngày 4/3/2007 Cha Aug Vũ Hồng Đức nghỉ hưu.

Ngày 14/3/2007 Cha Giuse Âu Thanh B́nh về nhận giáo xứ Bắc Xuyên, quyền chính xứ cho đến nay.

Sau khi nhận giáo xứ, Cha Giuse đă xây dựng lại hàng rào nhà thờ, lùi vào phía trong 3m, phát động phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn, nâng cấp sân nhà thờ, trồng cây xanh, đặt hệ thống thoát nước và hệ thống tưới cây trong khuôn viên nhà thờ. Khoan 23 cây nước cho bà con giáo dân có nước sạch để sử dụng .

Năm 2008, chỉnh trang khu đất thánh, và giáo xứ vẫn đang trên đà phát triển.

Hoạt động hiện nay của giáo xứ Bắc Xuyên

HĐMV có 28 người, trong đó có 5 vị trong ban thường vụ, 5 vị trùm phụ trách 3 khu, 6 vị quản giáo 3 nam 3 nữ và các uỷ viên đại diện cho các đoàn thể và các giới: Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Giới Trẻ, Thiếu Nhi, Nhóm Yên Uỉ Kẻ Liệt, Tận Hiến, Ḍng Ba Đa Minh, Giáo Lư Viên, Thừa Tác Viên Thánh Thể, Ban Phượng Tự và Ca Đoàn. Các Chúa nhật quanh năm, các em thiếu nhi học giáo lư “Chương tŕnh Thăng Tiến Thiếu Nhi Thánh Thể” và hằng năm, đặc biệt vào dịp hè, giáo xứ có tổ chức các khoá giáo lư cho các cấp, từ Khai Tâm đến Bàn Tiệc Thánh, lớn lên trong Chúa Thánh Thần, Sống Đạo, dự bị hôn nhân, Cha xứ trực tiếp dạy giáo lư Tân Ṭng. Giáo xứ cũng tổ chức các hoạt động từ thiện xă hội như thăm viếng và giúp đỡ người nghèo, khuyết tật, đau bệnh, già yếu cô đơn. Noel 2007 tổ chức cắm trại cho thiếu nhi. Tết 2008 tổ chức họp mặt các sinh viên, công nhân viên đi làm xa nhà và giới trẻ.

Các sinh hoạt trong giáo xứ được điều hành do cha xứ cùng với HĐMV và sự cộng tác hiệu quả của các giáo lư viên và các đoàn thể.

* Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Bắc Xuyên

H́nh ảnh Thánh lễ nhậm chức Chính xứ Bắc Xuyên (24/2/2017)

Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Bác Xuyên trước khi trùng tu

 

 

H́nh ảnh & thông tin  bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]