Giáo phận Mỹ Tho

Giáo xứ Ba Giồng

 

Vài hàng về Giáo xứ Ba Giồng

Ba Giồng Là một Giáo xứ lâu đời của Giáo phận Mỹ Tho, là một Giáo xứ có một bề dày lịch sử gắn liền với cuộc thảm sát vào thế kỷ XIX. Cha sở Phêrô Nguyễn Văn Lựu bị chém đầu ngày 18/03/1861, và 27 vị bổn đạo đổ máu đào tuyên xưng đức tin năm 1862. Để các tín hữu có thể đón nhận dồi dào ơn lành và để nêu gương trong đời sống đức tin, ngày 21/11/2004 Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Giám mục Giáo phận đă quyết định chọn giáo xứ Ba Giồng làm nơi hành hương cho toàn Giáo phận, và mở rộng cho tất cả những tín hữu có ḷng yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Ngày 14/09/2006 là ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, Đức Cha đă đến hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn và làm phép 14 chặng đàng thánh giá trong khuôn viên nhà thờ. Mặc dù trong thời gian nầy do ảnh hưởng băo và áp thấp nhiệt đới, mưa tầm tả suốt ngày đêm, nhưng mưa băo th́ mặc mưa băo, giáo dân khắp nơi về tham dự rất đông. Ngoài số giáo dân tại Ba Giồng, c̣n có các giáo dân thuộc giáo xứ Tân Hiệp, Chợ Bưng, Bằng Lăng, Vĩnh Kim, Thủ Ngữ và một số khách hành hương phương xa cũng có mặt trong ngày nầy. Riêng quư Cha ở các giáo xứ lân cận và quư Thầy, quư Tu sĩ trong giáo phận cũng về tham dự rất đông.

BA GIỒNG : một địa danh oai hùng của SỬ nước NAM. Nhưng các Triều Nhà NGUYỄN từ thời MINH MẠNG đến TỰ-ĐỨC và sau này đều GHÉT địa-danh BA GIỒNG v́ Sử sách của Minh Mạng đă nói xấu về BA GIỒNG, nên cái tên BA GIỒNG đă được TRÁNH và sửa là TAM HIỆP, rồi nay là Tân-Hiệp (tên cuối cùng này bắt đầu từ 1949 thời các Quan Nịnh Vua Bảo Đại.. BA GIỒNG, thời xưa, từ 1770 là bao gồm 3 Thôn, nằm trên BA cái GIỒNG Đất cao, 3 giồng : CÁI LƯ - KIẾN ĐỊNH - TRIỆU Giồng. Đây là vùng đất nồng cốt của thời khai hoang và thành lập vùng "miệt vườn" hay Lục-Tĩnh Nam-Kỳ.

BA GIỒNG là đông dân nhứt Tĩnh Định-Tường. Trước nạn cướp của, hiếp dân của quân TÂY SƠN, từ Qui-Nhơn vào CƯỚP LÚA GẠO mỗi năm, dân BA GIỒNG đă lập ra đoàn Nghĩa Quân (t́nh nguyện và không lương), lấy tên đối nghịch là ĐÔNG-SƠN, bầu Tướng ĐỔ THANH NHƠN làm Thủ-lănh và đă đánh đuổi quân TÂY SƠN chạy khỏi đất NAM. Sư đoàn Nghĩa Quân BA GIỒNG (ĐÔNG-SƠN) đă giải phóng SàiG̣n vào mùa Xuân, tháng 5, năm 1776 sau khi đánh hạ quân TÂY SƠN. Và chấp thuận nhận Gia Long là Hoàng-Đế Triều Hội-An.

Năm 1802 : Nghĩa Quân BA GIỒNG cũng đă ra tận Hà Nội dẹp luôn các Đoàn tàn quân của TÂY SƠN, lên tận Móng Cáy... khiến cho Vua nhà THANH Trung Hoa thán phục và gửi Sứ giả sang khen. V́ Quân THANH đă đại bại trước quân TÂY SƠN, mười năm trước đó.

GIA LONG, vào 1776, c̣n là một đứa con nít 14 tuổi, đang bị quân TÂY SƠN rượt đuổi, và tị-nạn tại đất Xứ Gia-Định, với gia-đ́nh và đoàn tuỳ tùng. Quan cận thần là Tôn Thất Xuân đă bày mưu và đăm nhận vai tṛ VUA, đă âm mưu với Gia Long, phục kích ám sát Tướng ĐỔ THANH NHƠN, để chiếm quyền Thủ-lănh.. Sư Đoàn ĐÔNG-SƠN tan ră .. vào năm 1780. Bất măn nhiều Tướng lănh ĐÔNG-SƠN bỏ hàng-ngũ về quê như Ng.Huỳnh Đức, Vơ Tánh, Vơ Nhơn... họ thù ghét Gia-Long. Nhiều người c̣n đầu quân theo TÂY SƠN như Ng.Huỳnh Đức.. Ông này đă tham dự nhiều trận ác liệt đánh hạ quân THANH tại Đống-Đa Hà-Nội (21-7-1786 TÂY-SƠN chiếm Hà Nội, Chúa TRỊNH tự tử - Và 1789 TÂY SƠN hạ quân THANH Tôn Sĩ Nghị). Sau này cũng Ng.Huỳnh Đức đă trở lại (1799) với Vơ Tánh và đánh dẹp TÂY SƠN ra tận Hạ Long và Lạng-Sơn.

BA GIỒNG : một địa danh oai hùng .. đă bị bỏ quên từ 1833, sau khi Lục-Tĩnh Nam-Kỳ khởi dậy chống Triều Minh Mạng. Và Minh Mạng đă gửi Đại quân vào NAM dẹp "thảo khấu".. Minh Mạng có viết ra tập thơ "Lưỡng kỳ thảo khấu thi-tập" (Dẹp loạn ở 2 Kỳ : NAM và BẮC.)

Các Quan Tĩnh thời Tự-Đức (1847-1883), là dân TRUNG KỲ, cũng cho xóa tên BA GIỒNG.. Dân cũng sợ và đổi ra TAM HIỆP (3 Sự "phối hợp sức lực" của dân)... rồi nay là TÂN HIỆP..

Đến nổi có khi nhiều người lầm tưởng là dân nơi đây đều là dân BẮC di-cư vào NAM tị-nạn Cộng-Sản thời 1954, và được tập trung, phát đất sinh sống ở Vùng TAM HIỆP..(Biên Ḥa).