Giáo phận Mỹ Tho

Giáo xứ Bắc Ḥa

 

Thánh lễ Thêm sức tại Gx Bắc Ḥa

Vào lúc 15g30 ngày 07.08.2014, tại Nhà thờ Giáo xứ Bắc Ḥa, Giáo hạt Tân An, Giáo phận Mỹ Tho, cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh thay mặt Đức Tổng Giám Mục Phaolô giám quản Giáo phận Mỹ Tho đă ban Bí tích Thêm Sức cho 64 em thiếu nhi Giáo xứ Bắc Ḥa.

Trong bài giảng, cha TĐD đă thẩm vấn các em thiếu nhi về Chúa Thánh Thần và các ơn của Chúa Thánh Thần, các em đă trả lời thông suốt các câu hỏi của cha.

Trước khi ban Bí tích Thêm Sức, cha TĐD làm phép bàn thờ mới của Nhà thờ Bắc Ḥa.

Khởi đầu nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, cha sở Luy Nguyễn Trí Hướng đă giới thiệu với cha TĐD 64 em lănh nhận Bí tích hôm nay, các em đă trải qua thời gian dài học tập, t́m hiểu Kinh Thánh và giáo lư dưới sự hướng dẫn nhiệt thành của cha sở và quư D́; đồng thời cha sở tạo điều kiện để các em tiếp cận và cảm nghiệm “T́nh yêu của Chúa Kitô”. Các em cùng phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu đă tham dự nhiều ngày tĩnh tâm, xưng tội dọn ḿnh để hôm nay được lănh nhận “Hồng ân Chúa Thánh Thần”.

Cha TĐD đặt tay trên các em và đọc lời nguyện: Xin Chúa Thánh Thần dùng ơn huệ của Người làm cho các em thêm vững mạnh, khôn ngoan, thông hiểu, đạo đức và được ơn kính sợ Chúa. Và ngài đă xức Dầu Thánh để ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên các em.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi cha TĐD ban phép lành, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, thay mặt cho giáo xứ dâng lời cám ơn Đức cha, cha TĐD, cha sở và quư D́; đồng thời, các em kính dâng lên cha TĐD bó hoa tươi thắm để nói lên tấm ḷng yêu mến, biết ơn của đoàn con đối với cha. Sau đó một vị đại diện phụ huynh cám ơn cha TĐD, cha sở và quư D́ đă dạy giáo lư, tổ chức thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức một cách long trọng, các em mới lănh nhận Bí tích Thêm Sức cũng dâng lẵng hoa tươi thắm để tỏ ḷng biết ơn cha sở và quư D́.

Kết thúc Thánh lễ, các em được chụp h́nh lưu niệm với cha TĐD và cha sở Giáo xứ Bắc Ḥa.

Dom. Xuân

Nguồn : Website GP Mỹ Tho

H́nh ảnh  Thánh lễ Thêm sức tại Gx Bắc Ḥa (7/8/2014)

Nguồn : Website GP Mỹ Tho