Giáo Phận Nha Trang

Giáo xứ G̣ Đền

 

H́nh ảnh thánh lễ và ban bí tích thêm sức tại Giáo xứ G̣ Đền (13/8/2014)

< Nguồn : Website GP Nha Trang >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Nha Trang

 

[Trở về đầu trang ]