Giáo phận Phan Thiết

Nhà thờ Giáo xứ Khiết Tâm

 

Nhà thờ Giáo xứ Khiết Tâm
Giáo hạt Đức Tánh

 

Địa chỉ :        ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phanxicô Xavie Huỳnh Thiên Vũ (20/7/2018)
Phó xứ     : Linh mục

Tel

 

E-mail

FB

Năm thành lập

1993 - Lên Giáo xứ 11/2014

Bổn mạng

Đức Mẹ hồn xác lên Trời (15/8)

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Video Lược sử Giáo xứ Khiết Tâm

-  Tin tức sinh hoạt

* Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ Khiết Tâm (20/7/2018) - H́nh ảnh

* Video Thánh lễ Cung Hiến Thánh Đường Gx Khiết Tâm (2/8/2017)

* Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Khiết Tâm (11/11/2015)

 

Lược sử Giáo xứ Khiết Tâm

Giáo xứ Khiết Tâm được h́nh thành từ những năm 1993-1994, trong chương tŕnh giăn dân của huyện Đức Linh, khi ấy là một giáo khu của giáo xứ Chính Tâm.

Năm 1994, Cha Phêrô Nguyễn Đ́nh Sáng – nguyên Quản xứ Chính Tâm lúc bấy giờ nâng giáo khu thành giáo điểm Truyền giáo Thôn 5; xây dựng nhà nguyện (trên mảnh đất nhà thờ hiện nay). Được sự đồng ư của Đức Cha Nicôlas, Cha xứ đă đặt Ḿnh Thánh Chúa và cử hành Thánh lễ hàng ngày và Chúa nhật để bà con khỏi phải đi lễ xa.

Năm 2004, trước sự phát triển và trưởng thành của giáo điểm, từ gợi ư của Đức Cha Nicolas và được sự đồng ư của Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Lừng, Cha phó Giuse Nguyễn Hữu An, Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ giáo xứ cùng Ban Điều hành hai giáo khu thuộc giáo điểm đă họp phiên họp ngày 27/3/2004 đi đến quyết định tách giáo điểm Thôn 5 thành giáo họ biệt lập, cụ thể:

1. Đặt tên Giáo họ là “Khiết Tâm”

2. Kính chọn Quan thầy: Đức Mẹ hồn xác lên Trời (kính ngày 15/8)

Như vậy, kể từ đó, giáo họ Khiết Tâm tách khỏi Giáo xứ Chính Tâm (về mặt hành chính, tổ chức), hoạt động biệt lập, chỉ c̣n phụ thuộc vào quyền cai quản của Cha xứ.

Tháng 11 năm 2014, Đức Cha cố Giuse Vũ Duy Thống quyết định nâng Giáo họ Khiết Tâm thành giáo xứ và bổ nhiệm Cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng – Phụ tá giáo xứ Chính Tâm làm Cha quản xứ tiên khởi.

“Cho đến hôm nay, giáo xứ Khiết Tâm đă phát triển về mọi mặt; nhất là từ sự nhiệt thành của Cha xứ tiên khởi Phaolô, cùng với sự hiệp nhất của công đoàn, đă xây dựng giáo xứ rất mạnh mẽ về cơ sở vật chất: từ không thành có, từ tạm bợ đến bền vững: nhà thờ, nhà xứ, pḥng giáo lư…” (lời huấn từ của Đức Cha Tôma trong ngày nhậm chức của Cha Tân chánh xứ Phanxicô Xavie).

Cha Phanxicô Xavie Huỳnh Thiên Vũ là Cha chánh xứ thứ 2 của giáo xứ.

Trích : ""

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

..................................

Cha Phanxicô Xavie Huỳnh Thiên Vũ – Tân Chánh Xứ Khiết Tâm.

Theo thông báo của Ṭa Giám mục Phan Thiết, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giám quản Tông ṭa Giáo Phan Phan Thiết bổ nhiện Cha Phanxicô Xavie Huỳnh Thiên Vũ, Phụ tá giáo xứ Chính Tâm làm Chánh xứ giáo xứ Khiết Tâm, thuộc Hạt Đức Tánh, giáo phận Phan Thiết.

Sáng hôm nay, lúc 9g00 ngày 20/7/2018, Đức Cha Giám quản đă về giáo xứ Khiết Tâm chủ sự nghi thức nhậm chức của Cha tân chánh xứ.

Đôi nét lược sử.

Giáo xứ Khiết Tâm được h́nh thành từ những năm 1993-1994, trong chương tŕnh giăn dân của huyện Đức Linh, khi ấy là một giáo khu của giáo xứ Chính Tâm.

Năm 1994, Cha Phêrô Nguyễn Đ́nh Sáng – nguyên Quản xứ Chính Tâm lúc bấy giờ nâng giáo khu thành giáo điểm Truyền giáo Thôn 5; xây dựng nhà nguyện (trên mảnh đất nhà thờ hiện nay). Được sự đồng ư của Đức Cha Nicôlas, Cha xứ đă đặt Ḿnh Thánh Chúa và cử hành Thánh lễ hàng ngày và Chúa nhật để bà con khỏi phải đi lễ xa.

Năm 2004, trước sự phát triển và trưởng thành của giáo điểm, từ gợi ư của Đức Cha Nicolas và được sự đồng ư của Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Lừng, Cha phó Giuse Nguyễn Hữu An, Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ giáo xứ cùng Ban Điều hành hai giáo khu thuộc giáo điểm đă họp phiên họp ngày 27/3/2004 đi đến quyết định tách giáo điểm Thôn 5 thành giáo họ biệt lập, cụ thể:

1. Đặt tên Giáo họ là “Khiết Tâm”

2. Kính chọn Quan thầy: Đức Mẹ hồn xác lên Trời (kính ngày 15/8)

Như vậy, kể từ đó, giáo họ Khiết Tâm tách khỏi Giáo xứ Chính Tâm (về mặt hành chính, tổ chức), hoạt động biệt lập, chỉ c̣n phụ thuộc vào quyền cai quản của Cha xứ.

Tháng 11 năm 2014, Đức Cha cố Giuse Vũ Duy Thống quyết định nâng Giáo họ Khiết Tâm thành giáo xứ và bổ nhiệm Cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng – Phụ tá giáo xứ Chính Tâm làm Cha quản xứ tiên khởi.

“Cho đến hôm nay, giáo xứ Khiết Tâm đă phát triển về mọi mặt; nhất là từ sự nhiệt thành của Cha xứ tiên khởi Phaolô, cùng với sự hiệp nhất của công đoàn, đă xây dựng giáo xứ rất mạnh mẽ về cơ sở vật chất: từ không thành có, từ tạm bợ đến bền vững: nhà thờ, nhà xứ, pḥng giáo lư…” (lời huấn từ của Đức Cha Tôma trong ngày nhậm chức của Cha Tân chánh xứ Phanxicô Xavie).

Cha Phanxicô Xavie Huỳnh Thiên Vũ là Cha chánh xứ thứ 2 của giáo xứ.

Quang cảnh Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ Khiết Tâm:

Từ lúc 7g00, Cha Chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ Chính Tâm đă hiện diện tại nhà thờ giáo xứ. Đúng 7g30, đoàn tiễn chân Cha Phụ tá về nhiệm sở và với sứ vụ mới chính thức bắt đầu. Đoàn người thật đông đảo, đi trong niềm luyến tiếc xen lẫn niềm vui và sự trật tự tạo nên nét long trọng của cuộc đưa tiễn vị sứ giả của Chúa đến nhiệm sở của ḿnh. Đoạn đường 3km với tốc độ đoàn đi là 20km/h là quá ngắn. Khung cảnh nhà thờ khiết Tâm với đông đảo bà con dân xứ đă sẵn sàng từ trước để tiếp đón Cha Tân Chánh xứ và phái đoàn hết sức trang trọng.

Sau ít thời gian tiếp đón “tay bắt mặt mừng” và chào đón Đức Cha Tôma cùng quư Cha; đúng 9g00 đoàn rước long trọng tiến vào Thánh đường.

Nghi thức nhậm chức được diễn ra thật sốt sắng:

Cha Hạt trưởng Hạt Đức Tánh làm dấu khai mạc, hát kinh Chúa Thánh Thần và dâng lời cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần.

Cha Thư kư Ṭa Giám mục công bố văn thư bổ nhiệm.

Nghi thức trao “Dây các phép” và sách Tin mừng.

Huấn từ của Đức Cha Tôma.

Lời chào mừng Đức Cha, quư Cha, quư cộng đoàn và lời ngỏ cùng Cha Tân Chánh xứ của ông Chủ tịch HĐMV giáo xứ.

Cha Tân Chánh xứ tuyên xưng Đức tin và lời hứa sứ vụ.

Nghi thức “Mở cửa Nhà Tạm”, dâng lời cầu nguyện với Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, quan thầy giáo xứ; “Ngồi ṭa giản tội” và “ngồi ghế chủ tọa”

Cha Tân Chánh xứ ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Khiết Tâm.

Nghi thức nhậm chức kết thúc. Cha Tân Chánh xứ chủ tế thánh lễ Tạ ơn; có thể nói đây là Thánh lễ “mở tay” trong sứ vụ chủ chăn của Ngài đối với cộng đoàn giáo xứ mà Đức Giám mục đă ủy thác cho Ngài.

Sau Thánh lễ, Đức Cha, Quư Cha, quư tu sĩ nam nữ và quư khách đă chung chia niềm vui với Cha Tân chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ trong bữa cơm thân mật và ấm cúng t́nh huynh đệ.

Nguồn : Trang Web Giáo Phận Phan Thiết

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Khiết Tâm

 H́nh ảnh Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ Khiết Tâm (20/7/2018)

Nguồn : Trang Web Giáo Phận Phan Thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh và thông tin bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]