Giáo phận Phú Cường

Nhà thờ Giáo xứ Phú Long

 

Nhà thờ Giáo xứ Phú Long
Giáo hạt Phú Cường

 

Địa chỉ :  TT. Lái Thiêu, Thuận An, Tỉnh B́nh Dương. ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thịnh (7/2013)
Phó xứ     : Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Vương (4/2023)

Tel

650 3564 612

E-mail

gxphulong@gmail.com 

Năm thành lập

2005

Bổn Mạng

Thánh Giuse Thợ (1/5)

Số giáo dân

670

Giờ lễ

Chúa nhật     : 5:00  -  16:30  -  19:30

Ngày thường : 5:00  -  17:45

Các nhà thờ lân cận :   Gx Lái Thiêu - Gx B́nh Ḥa - Gx Búng - Gx Vinh Sơn - Gx Bà Lụa - Gx Bà Trà - Gx Fatima B́nh Triệu (GP Sài G̣n)

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Phú long

Giáo xứ Phú Long, trước đây là một họ đạo thuộc giáo xứ Lái Thiêu, nên chung lịch sử với giáo xứ Lái Thiêu. Được quí cha sở và cha phó xứ Lái Thiêu chăm sóc.

Đầu năm 1970, Cha Tổng Đại diện Giacôbê Huỳnh Văn Của cai quản Giáo xứ Lái Thiêu, trong thời gian này, Ngài thành lập thêm Trung tâm Bác ái Lái Thiêu. Đây là một công tŕnh lớn, nên Ngài không đủ thời gian lo cho Giáo xứ Lái Thiêu. V́ thế, Cố G Giuse Phạm Văn Thiên thuyên chuyển Cha Vincente Trần Minh Khang, đang là cha sở B́nh Long, về thay thế Cha Giacôbê để cai quản Giáo xứ Lái Thiêu.

Cha Vincente Trần Minh Khang nhận thấy, tại khu vực chợ Lái Thiêu có một số giáo dân sống gần chợ , các em thiếu nhi thường hay bỏ lễ ngày Chúa Nhật, nên cha Vincente được sự đồng ư của ĐGM. đă mua rạp hát Tân Lạc của bà Đặng Hỷ để làm nhà nguyện cho họ Tân Thới.

Nhờ sự giúp đỡ của Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên và Cha Tổng Đại diện Giacôvê Huỳnh Văn Của, rạp hát đó đă được sửa sang thành ngôi nhà thờ Tân Thới ngày nay, lấy bổn mạng là thánh Giuse. Ngày 15/08/1974, Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường đă đến làm phép nhà thờ và dâng Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Khi cha Tôma Phan Minh Chánh phục vụ xứ Lái Thiêu, Cha đă tu sửa và xây dựng nhà thờ Tân Thới nhiều lần. Anh chị em giáo dân đă đóng góp phần nào kinh phí, số c̣n lại do Cha Tôma Phan Minh Chánh phụ trách.

Ngày 17/06/2005, Giáo họ Tân Thới được Đức Cha Phêrô Trần đ́nh Tứ nâng lên hàng Giáo xứ và đổi tên thành Giáo xứ Phú Long. Cha Sở xứ Lái Thiêu vẫn coi sóc.

Khi Nhà Thờ Tân Thới không c̣n đáp ứng nhu cầu của hoàn cảnh mới, nên cha sở Tôma đă chọn địa điểm là Trung tâm Bác Ai, để xây dựng nhà thờ cho một giáo xứ mới: Giáo Xứ Phú Long.

Với sự yêu thương và giúp đỡ của Đức Cha Phêrô Trần Đ́nh Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường và sự chấp thuận của Chính quyền Tỉnh B́nh Dương, lễ đặt viên đá đầu tiên đă được tổ chức vào ngày 13/11/2004 để khởi sự cho việc xây dựng ngôi Thánh đường mới.

Cộng tác với cha sở Tôma, cha Marcô Thượng nguyên Khôi cùng với giáo dân, đă vất vả đi vận động các giáo xứ trong và ngoài giáo phận giúp đỡ.

Sau thời gian chuẩn bị và xây dựng, Nhà Thờ đă được khánh thành năm 2006

Giáo xứ Phú Long chính thức tách khỏi xứ mẹ Lái Thiêu, khi Cha Gioanbaotixita Nguyễn Minh Hùng được sai về làm chánh xứ tiên khởi 29-8-2006.

Tổ Chức Và Sinh Hoạt:

Giáo xứ có ban đại diện 4 người.

Giáo xứ chia ra 06 khu vực và có đại diện các khu :

Khu chợ được gọi là khu Thánh Giuse.
Khu Nguyễn Trăi được gọi là khu Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Khu Đông Nh́, Đông Ba, Đông Tư được gọi là khu Thánh Têrêsa.
Khu Long Thới được gọi là khu thánh Augustinô.
Khu Ḥa Long được gọi là khu Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Khu Vĩnh Phú được gọi là khu Thánh Micae.

Khi chưa thành lập giáo xứ, họ đạo đă có những sinh hoạt như:

Hội Lêgiô Mariae: Năm 1992, Soeur Mađalêna Vơ Thị Trọng thành lập.
Hội ḍng Mến Thánh Giá Tại Thế, thành lập năm 1993.
Hội ḍng Phan Sinh Tại Thế thành lập năm 1995.

Họ đạo hiện nay có 04 Ca đoàn

Ca đoàn Hiền Mẫu - - Ca Đoàn Cecilia-
Ca đoàn Hiệp Nhất: Gồm các anh chị em công nhân. -Ca đoàn thiếu nhi.

V́ là cha xứ tiên khởi, cha GB Nguyễn Minh Hùng đă phải vất vả, chịu nhiều đau khổ để giáo xứ Phú Long có được khuôn viên thoáng đẹp. An b́nh. Mọi sinh hoạt đă đi vào nề nếp.

Sau 4 năm phục vụ giáo xứ mới non trẻ, cha GB lại được sai về phục vụ giáo xứ Bến Sắn.

Cha Phêrô Trương huy Hoàng được sai về làm cha sở Phú Long từ ngày 05-07-2010.

Chương tŕnh sinh hoạt của giáo xứ được duy tŕ và phát triển:

Thứ Hai: Sáng Thánh Lễ lúc 5g Tối: Lớp Giáo Lư Dự Ṭng I & II
Thứ ba: Chiều: Thánh Lễ lúc 17g45. Tối: Học và chia sẻ Lời Chúa giới Hiền Mẫu
Thứ Tư: Sáng: Thánh Lễ sáng lúc 5g. Tối: Lớp Dự Ṭng I &II
Thứ Năm: Chiều: Thánh Lễ lúc 17g45. Tối: học và chia sẻ Lời Chúa cho giới Gia Trưởng.
Thứ Sáu: Sáng: Thánh lễ lúc 5g. Tối : Lớp Giáo lư Dự Ṭng .II
Thứ bảy: Sáng : Thánh Lễ lúc 5g. Chiều Lễ Chúa Nhật lúc 17g45.Tối: Lớp Giáo Lư Viên.

Chúa Nhật: Lễ I: Lúc 5g

Lễ II: Lúc 16g30 Chiều: Lớp Giáo Lư Dư Ṭng.

Lễ III: Lúc 19g30. Lớp GL/ HN.

Mỗi Chúa Nhật đầu tháng, sau lễ I, lúc 6g15: Rửa tội trẻ sơ sinh.

Mỗi ngày 13 hằng tháng Lễ kính Đức Mẹ Fatima lúc 12 g

Cha xứ giải tội mỗi ngày trước thánh lễ.

Mỗi thứ sáu đầu tháng: Cha xứ và 3 thừa tác viên đưa Ḿnh Thánh Chúa cho tất cả bệnh nhân trong xứ.

Hội Lêgiô Mariae : được phục hồi: Có 21 hội viên.

Giáo xứ Phú Long xin chân thành cám ơn quư cha, quư thầy, quư soeurs trong các hội ḍng: OMI-CMC-THỪA SAI THÁNH MẪU- ĐAMINH BÙI CHU- D̉NG ĐỨC BÀ. Đă và đang cộng tác với chúng con trong các công tác phục vụ và nhất là dạy giáo lư cho các thiếu nhi-dự ṭng- và Giáo lư viên.

Với tinh thần người Công Giáo Việt nam, dù có khó khăn và gặp nhiều thử thách, giáo dân Phú Long vẫn trung thành với Chúa, với Giáo Hội, và cộng tác rất tích cực vào sứ mạng chung của Giáo Hội. Xứ Phú Long là nơi rất màu mỡ cho việc truyền giáo, luôn rộng mở mời mọi người thiện chí và nhiệt thành đến cộng tác.

Giáo xứ Phú Long xin chân thành cám ơn quư cha, quư thầy, quư soeurs trong các hội ḍng: OMI-CMC-THỪA SAI THÁNH MẪU- ĐAMINH BÙI CHU- D̉NG ĐỨC BÀ. Đă và đang cộng tác với chúng con trong các công tác phục vụ và nhất là dạy giáo lư cho các thiếu nhi-dự ṭng- và Giáo lư viên.

Với tinh thần người Công Giáo Việt nam, dù có khó khăn và gặp nhiều thử thách, giáo dân Phú Long vẫn trung thành với Chúa, với Giáo Hội, và cộng tác rất tích cực vào sứ mạng chung của Giáo Hội. Xứ Phú Long là nơi rất màu mỡ cho việc truyền giáo, luôn rộng mở mời mọi người thiện chí và nhiệt thành đến cộng tác.

 

Nguồn : Website GP Phú Cường

 

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Phú Long

H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Phú Long (11/5/2015) - TTV

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com