Giáo phận Quy Nhơn

Nhà thờ Giáo xứ Kim Châu

 

Nhà thờ Giáo xứ Kim Châu
Giáo hạt Kim Châu

 

Địa chỉ : HT 15, An Nhơn, B́nh Định  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Gioakim Huỳnh Công Tân (10/6/2014)

Tel

 

E-mail

http://giaoxukimchau.blogspot.com/

Năm thành lập

1900

Bổn Mạng

Mẹ Mân Côi (7/10)

Số giáo dân

1461

Giờ lễ

Chúa nhật     :  5:00  -  7:00  -  18:00
                                   15:00 (Gh Tân Thành)

Ngày thường : 18:00

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :   Gh Chánh Thạnh - Gh Dương Lăng  -  Gh Đập Đá - Gh - Ḥa Cư - Gh Pḥ An

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Gx. Kim Châu mừng bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi (4/10/2015)

* Giáo xứ Kim Châu dâng hoa kính Đức Mẹ (2/5/2015)

* Thánh lễ bổ nhiệm tân chánh xứ Kim Châu (10/6/2014)- H́nh ảnh
* Ai tín: Linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Trí qua đời (24/3/2014)
* Thánh lễ và nghi thức nhậm chức của Hội đồng Giáo xứ Kim Châu (30/6/2013)
* H́nh ảnh sinh hoạt trại hè Thắp Sáng Niềm Tin tại giáo xứ Kim Châu (1/6/2013)

 

Lược sử Giáo xứ Kim Châu

I. VỊ TRÍ ĐỊA LƯ:

Phần đất giáo xứ Kim Châu bao gồm một số phường xă thuộc thị xă An Nhơn: phường B́nh Định, một phần phường Nhơn Hưng, xă Nhơn Khánh.

Nhà thờ Kim Châu tọa lạc tại 02 Lâm Văn Thạnh, phường B́nh Định, thị xă An Nhơn, tỉnh B́nh Định.

II. ĐÔI D̉NG LỊCH SỬ:

Người dân Kim Châu đă đón nhận Tin Mừng từ thời nào không được xác định rơ. Theo Liber Status Animarum, năm 1916, có bà Luxia Lưu, mẹ Ông câu Lưu [1] sinh và rửa tội năm 1834; Bà Ysave Vạn, chị cha Phêrô Niên sinh và rửa tội năm 1836...

Trong thống kê năm 1850 chưa có Kim Châu.[2]

Trong tiểu sử cha Jules Vialleton (Cố Tuyền) có ghi: Sau khi thụ phong linh mục, ngày 19.6.1872 cha lên đường đến địa phận Đông Đàng Trong, trước hết tới Bến Đá, liền sau đó đến Đồng Quả rồi đến Kim Châu và Kỳ Bương cho đến năm 1875 đi truyền giáo ở Kon-Tum. Trước 1885, chưa có Linh mục thường trú tại Kim Châu, Chúa Nhật các tín hữu phải đi dâng lễ ở Kỳ Bương.

Tháng 8 năm 1885 giáo hữu Kim Châu chạy xuống Qui Nhơn lánh nạn phong trào Văn Thân, sau đó vào Gia Định, đến năm 1887 hồi cư. Sau khi hồi cư, giáo họ Kim Châu được thành lập, với một nhà nguyện khiêm tốn, nhà tranh vách đất, nay là nền vườn phía trên vườn nhà bà Thầy Chánh.[3] Dần dần vùng Kim Châu có nhiều tín hữu, có linh mục ở tại Kim Châu, Kim Châu trở thành sở chính, Kỳ Bương thành một họ nhánh của Kim Châu.

Quá tŕnh lịch sử theo các đời cha sở. [4]

1- Cha Biện:

Cha sở tiên khởi Kim Châu, cha Biện gốc G̣ Thị được phong chức đời Đức cha Charbonnier Trí, được Đức cha Hân bổ nhiệm làm cha sở Kim Châu, sau đổi đi Trung Sơn (Trung Tín, Quảng Ngăi) và qua đời ở Trung Tín năm 1899.

2- Cha Simon Chính (1894 – 1897) :

Cha Simon Chính, nguyên là cha phó G̣ Thị, năm 1894 được bổ nhiệm đến Kim Châu thay cha Biện. Kim Châu bấy giờ có 04 giáo họ: Kim Châu, Vườn Vông, Cù Lâm và Trung Ái. Trong hai năm rưỡi, cha Chính đă lập thêm những họ đạo: Đông Viên, Đông Lâm, Mỹ Ngọc, Trường Cửu, Ḥa Tân, Tráng Long, Nhơn Nghĩa, Thủ Thiện.[5] Lập họ đạo mới, dĩ nhiên là phải cất nhà thờ hay nhà nguyện, sắp đặt và lập nếp sống đạo. Song v́ sức khỏe yếu, sở đạo rộng, Đức cha Grangeon Mẫn bổ nhiệm cha Louis Blais (cố Lực) từ Đại An về làm cha sở Kim Châu, cha Chính ở lại giúp cha Blais cho đến năm 1898 th́ đổi về dạy học tại trường giáo tập Đại An.

3- Cha Louis Julien Marie Blais Lực (1897 - 1907):

Cha Blais Lực có các cha phó - không kể cha Simon Chính - là: Cha Antôn Cẩm người Hà Dừa 1898, cha Jules Vincent Labiausse phó xứ ở tại Kim Châu từ tháng 02 đến tháng 07 năm 1898, biệt lập ở Kỳ Bương từ tháng 07 năm 1898 đến tháng 07/1899. Từ tháng hai năm 1903 đến tháng 10 năm 1904 Đức cha Grangeon bổ nhiệm cha Lalanne làm cha phó biệt lập ở Kỳ Bương, cha Phêrô Huề (1904), cha Micae Thiên từ năm 1907.. cha Cẩm và cha Thiên biệt lập ở Nhơn Nghĩa (An Thái).

Khi cha Blais đến nhận sở Kim Châu, trong giáo xứ đă có nhiều giáo họ. Cha Blais đă lập trường học, trường này sinh hoạt rất sầm uất. Năm 1900, cha xây dựng nhà thờ Kim Châu, với sự trợ giúp của thày Bốn Chiếm. [6] Qua ḍng thời gian, nhà thờ đă có tu sửa tuy nhiên phần lớn kết cấu nhà thờ như ta c̣n thấy ngày nay. Nhà thờ Kim Châu được thiết kế bằng nhiều gỗ quí, các cửa chính, cửa sổ, các cột, và khung trần đều được chạm trổ rất nghệ thuật và hết sức tinh vi, trên cửa chính nhà thờ có khắc ḍng chữ "REGINAE ROSARII": Cha Blais Lực dâng hiến nhà thờ cho Nữ Vương Mân Côi nên chọn Lễ Mẹ Mân Côi (07.10) làm Bổn Mạng. Ngoài ra cha Blais c̣n lập thêm nhiều giáo họ mới như : Ḥa Cư, Chánh Thạnh, Dương Lăng, Pḥ An, Quang- Quang và mấy họ đạo khác trong vùng Kỳ Bương. Năm 1900, Kim Châu (kể cả Kỳ Bương) có 4.891 tín hữu, trong 35 giáo họ.

Thời cha Blais làm cha sở Kim Châu, cha Auguste Jeoffroy Kim học tiếng Việt Nam và tập sự mục vụ ở Kim Châu, đồng thời có cha Phêrô Niên quê ở Kim Châu, đang làm cha sở Đồng Dài, v́ sức khỏe yếu, được về dưỡng bệnh ở gia đ́nh tại Kim Châu từ năm 1906. Trong biến cố Văn Thân 1885, cha Niên đă phải chịu nhiều vất vả, trốn lánh, đối phó. Thời Tự Đức, cha đă từng bị bắt v́ đạo Chúa, bị thích chữ vào má: "B́nh Định tả đạo". Cha qua đời ngày 18.10.1913, được an táng trong nhà thờ Kim Châu.[7] Cha Blais đau t́ vị, bác sỹ khuyên về Pháp để điều trị, cha rời giáo xứ tháng 9 năm 1907 và đă qua đời tại Pháp 29.7.1908. Khi cha Blais đi Pháp, th́ Đức cha Grangeon Mẫn bổ nhiệm cha Philipphê Khiêm [8] tạm chăm sóc mục vụ giáo xứ Kim Châu cho đến năm 1908 cha Louis Vallet được bổ nhiệm làm cha sở Kim Châu.

4- Cha Louis Vallet Ngân (1908 - 1910):

Cha Vallet làm bàn thờ bằng gỗ, chạm trổ lộng lẫy, mở nhà phát thuốc tại nhà thờ. Theo đề nghị của cha Vallet năm 1908, Kỳ Bương được tách khỏi Kim Châu, cha Giacôbê Huỳnh Văn Chỉ quê Tùng Sơn, Quảng Nam được bổ nhiệm làm cha sở Kỳ Bương. Giáo dân Kỳ Bương lúc bấy giờ là 1.250 người.

5- Cha J. Bapt. Solvignon Lành (1910 - 1920):

Cha Solvignon từ Lệ Sơn về làm cha sở Kim Châu thay cha Vallet. Cha Solvignon rất năng động trong công viêc mục vụ, lên tận Đồng Phó làm lễ Chúa Nhật. Năm 1912 cha quyết định xây một nhà thương gần nhà thờ Kim Châu và giao cho các nữ tu Ḍng Thánh Phaolô de Chartres. Công tŕnh được khởi công xây dựng vào năm 1912. Nhà thương chính thức mở cửa năm 1914. Nữ tu Casimir Aimée và Melthide cùng với một nữ tu Việt Nam là các nữ tu Ḍng Thánh Phaolô đầu tiên làm việc tại nhà thương nầy.

Năm 1917, cha Solvignon nhận lệnh tổng động viên phục vụ tại bệnh viện quân y Sàigon. Trong khi đó cha Antoine Sudre Thọ từ Đại An đến tạm thay cho tới khi cha Solvignon giải ngũ. Năm 1918 được giải ngũ, cha Solvignon về lại Kim Châu. Thời cha Solvignon làm cha sở Kim Châu có hai cha thừa sai học tiếng Việt Nam và thực tập mục vụ ở Kim Châu, là cha Priou Tài ở Chánh Thạnh và cha Berard Hào ở Kim Châu.

6 - Cha Jules Labiausse Sáng (1920 –1927):

Năm 1920 cha Jules Labiausse Sáng được bổ nhiệm cha sở Kim Châu thay cha Solvignon đi làm cha sở G̣ Thị. Cha Labiausse đă sáng lập nhiều giáo họ.

Ngày 1 tháng 8 năm 1923 cha rửa tội 21 tân ṭng tại Nghiễm Ḥa, một họ đạo mới được thành lập. Năm 1925 cha xây nhà thờ Thạnh Danh, và lập giáo họ Huỳnh Kim. Trong bảy năm cha Labiausse Sáng làm cha sở Kim Châu đă có 7 cha phó: Cha Phanxicô Xaviê Tuyên 1922, cha Simon Phiến 1922, cha Thiện quê G̣ Thị phó biệt lập tại Nhơn nghĩa (An Thái), cha Phêrô Phước 1923 cũng ở Nhơn Nghĩa, cha Bênêđictô Hiến 1925, cha Phaolô Th́ 1925, phó biệt lập tại Nhơn Nghĩa, cha J.B. Trung 1927.

Trong thời gian 1920 - 1927 có 4 cha tuyên úy cho trường Lasan Gagelin kể từ 1923: Cha Qua, cha Cậy, cha Yến và cha Từ. Nếu tính đến năm 1932 th́ c̣n có cha Liên, rồi cha Phaolô Chánh; cha Chánh vừa làm tuyên úy trường Gagelin vừa làm cha phó Kim Châu.

Khi cha Solvignon làm cha sở Kim Châu, cha được đặc trách t́m mua mặt bằng thích hợp để có thể mở một trường học tại Kim Châu. Thời bấy giờ ở gần nhà thờ Kim Châu có nền tế Xă-Tắc đă lâu không c̣n dùng vào việc tế tự. Triều Đ́nh Quyết định cấp hẳn khu đất nền Xă-Tắc với điều kiện là phải mở tại đây một trường học Pháp - Việt.

Ngày 08.09.1920, trường Gagelin đă được thành lập và giao cho ḍng Lasan đảm trách. Sư huynh Dunstan Lucien được nhà ḍng bổ nhiệm làm hiệu trưởng đầu tiên. Ngày 28.01.1921 công việc xây dựng trường được khởi công dưới sự điều hành của Sư huynh Alarin Pierre. Công tŕnh được làm phần tạm để kịp khai giảng niên khóa 1921-1922. Ngày 15.8.1921, cha Gagnair, Bề trên, đại diện giám mục địa phận đă chủ sự nghi thức làm phép viên đá đầu tiên của khu nhà chính. Năm 1923, công tŕnh trường mới được hoàn thành, Đức cha Grangeon, Giám mục địa phận đă chủ tọa buổi lễ làm phép nhà trường.

Năm 1932 dưới thời Đức cha Grangeon Mẫn, Ḍng Lasan nhượng lại cơ sở cho Ḍng Thánh Giuse. Cơ sở nầy là một ngôi nhà 3 tầng dài 40 mét tọa lạc gần nhà thờ Kim Châu. Sau khi có cơ sở nầy, cha Sion Khâm [9], Đấng sáng lập đồng thời cũng là Bề Trên, chuyển Nhà Mẹ Hội Thầy giảng lúc nầy đă trở thành Ḍng Thánh Giuse được Ṭa Thánh phê nhận ngày 30.5.1931, từ Nhà Đá về Kim Châu[10]. Ngày 6 tháng 1 năm 1955 Đức cha Marcel Piquet Lợi, Đại diện Tông Ṭa Qui Nhơn, đă kư Quyết định dời Nhà Mẹ Ḍng Thánh Giuse từ Kim Châu về Nha Trang [11], cơ sở nhà mẹ Ḍng Thánh Giuse Kim Châu trở thành Trường Trung Học Tư Thục Thánh Giuse kể từ niên khóa 1955 - 1956.

7- Cha Émile Laborier Hảo (1927-1929):

Năm 1927 cha Labiausse Sáng được bổ nhiệm làm Phó Đại Diện (Provicaire) thay cha Gagnaire. Cha Laborier Hảo được bổ nhiệm làm cha sở Kim Châu. Cha Laborier Hảo làm cha sở 2 năm. Năm 1929 được bổ nhiệm làm cha sở An Ngăi, Quảng Nam.

8- Cha Gallioz Thiết (1929 - 1930):

Cha Gallioz Thiết đến thay cha Laborier Hảo năm 1929. Cha chỉ ở Kim Châu một năm rồi đi Hội An 1930. Cha Gioakim Nguyễn Thủ làm cha phó thời các cha Laborier và cha Gallioz làm cha sở Kim Châu.

9- Cha Escalère Dơng (1930 - 1936):

Năm 1930 cha Lucien Escalère được bổ nhiệm làm cha sở Kim Châu. Năm 1931, một phần đất của giáo xứ Kim Châu được tách khỏi Kim Châu, lập thành giáo xứ Trường Cửu với các giáo họ: Trường Cửu, Cù Lâm, Tráng Long, Nhơn Nghĩa, Đồng Sim, Trung Ái, và Nghiễm Ḥa. Cha Phaolô Nguyễn Tấn Th́ là cha sở tiên khởi của Trường Cửu. Cha Phaolô Bường quê G̣ Mít (Nhà Đá) làm cha phó Kim Châu giúp cha Gallioz (1929) và sau giúp cha Escalère.

Năm 1934, một cô nhi viện được mở tại khu đất nhà thương Kim Châu.

10- Cha Phaolô Bường (1937 –1941):

Khi cha Escalère đi làm tuyên úy hải quân Pháp th́ cha Bường làm cha sở Kim Châu. Năm 1932 trường Gagelin dời xuống Qui Nhơn, nhường cơ sở cho Ḍng Thánh Giuse. Cha Thomas Thiềng làm tuyên úy Ḍng Thánh Giuse cho đến năm 1941, v́ đau yếu, cha nghỉ dưỡng ở nhà hưu Đại An. Cha J.B. Hậu (major- quê Tầm Hưng) thay cha Thiềng, song vẫn c̣n kiêm nhiệm cha phó Kim Châu. Cha Hậu đă qua đời ngày 6 tháng 10 năm 1945 tại Làng Sông.

11- Cha Bênêđictô Nguyễn Đ́nh Hiến (1941 – 1943):

Cha Bênêđictô Nguyễn Đ́nh Hiến đến thay cha Bường làm cha sở Kim Châu kiêm Hạt Trưởng (Decanus). Thời cha Bường và cha Hiến làm cha sở có cha Biên làm cha phó Kim Châu. Năm 1942, cha Biên đi làm cha sở Trường Cửu, cha Gioan Suất làm cha phó Kim Châu.

12- Cha Giuse Nguyễn Khắc Miễn (1943 – 1945):

Năm 1943 cha Miễn đến làm cha sở Kim Châu thay cha Hiến đi Hà Dừa. Tháng 8 năm 1945 cha Miễn nghỉ hưu.

13- Cha Simon Huỳnh Sánh 1945 – 1946

Từ cuối tháng 10 năm 1945, Việt Minh nắm quyền Khu V : Nam Quảng Nam, Quảng Ngăi, B́nh Định, Phú Yên, các thừa sai và các nữ tu người ngoại quốc lên đường ra khỏi Khu V. Nhà thương và Cô nhi viện Kim Châu được giao cho các nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn phụ trách. Nữ tu Françoise Phan Thị Xá, ḍng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, làm giám đốc

14- Cha Antôn Nguyễn Anh Thuận 1946 – 1947

15- Cha Anrê Phan Ngọc Lễ 1947 – 1950

16- Cha Giuse Nguyễn Văn Ái 1950 – 1955

Trong thời gian cha Ái làm cha sở Kim Châu có cha Thomas Tới làm tuyên úy nhà thương Kim Châu (cho đến năm 1945 đi làm cha sở G̣ Thị ). Cha Bề Trên Huy làm tuyên úy các thầy Ḍng Thánh Giuse thay cha J.B. Hậu đă qua đời.

17- Cha Phêrô Nguyễn Văn Quyển (1955–1964) :

Năm 1955, cha Phêrô Nguyễn Văn Quyển làm cha sở Kim Châu. Trong 9 năm làm cha sở Kim Châu, cha Quyển xây dựng nhiều nhà thờ giáo họ: Thạnh Danh 1956, Chánh Thạnh 1961, Pḥ An 1962, Dương Lăng 1962, Đập Đá 1962; đặc biệt nới rộng thêm nhà thờ Kim Châu bằng cách phá bỏ hè hai bên. Gặp thời thuận lợi, ngài đẩy mạnh phong trào truyền giáo, cử người đi dạy giáo lư tân ṭng nhiều nơi trong giáo xứ, và đă rửa tội hàng trăm người ở Thạnh Danh vào năm 1961 và ở Nhạn Tháp vào năm 1963, tất cả gồm 44 gia đ́nh.

Dưới thời cha Nguyễn Văn Quyển, năm 1958 Vườn Vông được tách khỏi giáo xứ Kim Châu, thành lập sở mới, cha Phêrô Nguyễn Thanh Quư làm cha sở Vườn Vông. Theo Quyết nghị của Hội đồng địa phận họp tại Ṭa Giám mục vào ngày 6 tháng 2 năm 1961 và sau khi tham vấn ư kiến của các cha trong tuần cấm pḥng chung, Kim Châu là một trong các giáo xứ được tuyên bố là giáo xứ chính thức theo giáo luật hiện hành. [12]

Năm 1959, một nhà hộ sinh được các nữ tu mở tại khu đất nhà thương Kim Châu. Nữ tu Gertrude Huỳnh Thị Vỹ, ḍng Mến Thánh Giá Qui Nhơn làm giám đốc. Ngày 02.12.1978, toàn bộ cụm cơ sở Nhà thương, Cô nhi viện và nhà Hộ sinh được chính quyền trưng dụng, giao cho Sở Lao động Thương binh tỉnh Nghĩa B́nh. Nay cơ sở này được làm Trung tâm bảo trợ xă hội B́nh Định.

18- Cha Anrê Nguyễn Hoàng Nhu (1964 –1975):

Cha Nguyễn Hoàng Nhu nguyên là cha sở Đồng Quả, được bổ nhiệm làm cha sở Kim Châu. Thời cha Nguyễn Hoàng Nhu, Legio Mariae Kim Châu khá mạnh, thành lập Curia với 10 Praesidia, thuộc Comitium Qui Nhơn. Năm 1964 cha Nguyễn Hoàng Nhu xây dựng nhà thờ giáo họ B́nh Định với thánh hiệu " Nữ Vương Ḥa B́nh". [13] Cha Đôminicô Châu Phận về dưỡng bệnh tại nhà thờ nầy từ đầu năm 1967 đến cuối năm 1970, Cha Nguyễn Hoàng Nhu đă xây nhà xứ Kim Châu, một trệt một lầu, hiện vẫn c̣n sử dụng. Cha cũng đă lập trường Tiểu học phía trước nhà thờ Kim Châu, giao cho các Sư huynh Giuse phụ trách. Nhà xứ và trường Tiểu học đă được khánh thành vào năm 1968, năm kỷ niệm Ngân Khánh Linh mục của cha. Năm 1970 cha Nguyễn Hoàng Nhu xây lại nhà thờ Thạnh Danh tại thửa đất như ta thấy ngày nay. Ngoài ra cha cũng xây những trường Tiểu học hoặc Mẫu giáo ở các giáo họ: B́nh Định, Huỳnh Kim và Chánh Thạnh. Năm 1973, Đức cha Đôminicô Hoàng Văn Đoàn bổ nhiệm cha Stêphanô Dương Thành Thăm làm phó xứ. Trong thời gian chiến tranh, nhiều nhà thờ bị tàn phá, nhiều giáo họ bị xóa tên như Ḥa Tân, Tuyên Huề, Quang Quang, Quang Châu. Tháng 3 năm 1975, cha cùng một số giáo dân di tản vào Sài G̣n. Sau đó cha dưỡng bệnh tại Ḍng Đồng Công Thủ Đức. Chúa gọi cha về vào ngày 01 tháng 5 năm 1984, được an táng tại nghĩa trang Ḍng Đồng Công Thủ Đức.

19- Cha Giacôbê Đặng Công Anh (1975 –2001):

Cha Giacôbê Đặng Công Anh về nhận sở Kim Châu vào ngày 25 tháng 4 năm 1975 trong khung cảnh nhà thờ, nhà xứ hoang tàn đổ nát, giáo dân thưa thớt v́ đi lánh nạn chiến tranh chưa hồi cư. Trong hoàn cảnh ấy, cha Đặng Công Anh nỗ lực củng cố đời sống đức tin của các tín hữu, chấn chỉnh lại Ban giáo chức, Ca đoàn, Ban giúp lễ, sắp xếp giờ Kinh, giờ Thánh lễ cho phù hợp với sinh hoạt của giáo dân. Để tập cho giáo dân trưởng thành trong Đức Tin, cha chia cho các giáo họ trong giáo xứ thay phiên nhau đảm trách phục vụ Thánh Lễ Chúa Nhật. củng cố lại các giới: Thiếu nhi, giới trẻ, các Bà Mẹ,... thành lập và đào tạo các giáo lư viên. Trong 26 năm làm cha sở, cha đă tu bổ, sửa chữa lại hầu hết các nhà thờ đă bị thời gian và chiến tranh tàn phá: Kim Châu, Dương Lăng, Chánh Thạnh, Ḥa Cư, Pḥ An, B́nh Định, Đập Đá đều được tu sửa, đổi mới cả bên trong lẫn bên ngoài; xây mới nhà thờ Huỳnh Kim 1996, xây Hang Đá Đức Mẹ tại nhà thờ Kim Châu 1995, hang đá Đức Mẹ tại Ḥa Cư 2000; xây nhà vuông Chánh Thạnh 1999, đại tu bổ nhà thờ và xây dựng nhà vuông Pḥ An 2001. Đặc biệt, ngài đă tu sửa nhà thờ Kim Châu qua nhiều đợt và hoàn tất vào năm 2000 để mừng một trăm năm nhà thờ Kim Châu trong dịp đại năm thánh 2000. Trong chính ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2000, Bổn mạng giáo xứ, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục giáo Phận chủ tế với số đông Linh mục trong và ngoài giáo phận về đồng tế, với hàng ngàn giáo dân, ân nhân thập phương tham dự. Trong dịp nầy Đức Giám mục giáo phận tuyên bố Nhà thờ Kim Châu là Trạm hành hương Năm Thánh 2000.

Ngày 15 tháng 10 năm 2001 Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn đă có văn thư bổ nhiệm cha Giacôbê Đặng Công Anh làm cha sở Qui Hiệp và đồng thời bổ nhiệm cha Gioakim Nguyễn Hoàng Trí, cha sở Sông Cạn về làm cha sở Kim Châu.

20- Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Trí (2001 - 2014):

Ngày 27 tháng 10 năm 2001 cha Gioakim Nguyễn Hoàng Trí được bổ nhiệm làm cha sở Kim Châu.

Về tiếp nhận giáo xứ mới, cha Gioakim đă không chậm trễ triển khai chương tŕnh hoạt động mới của ḿnh : Một mặt ngài tu sửa nhà xứ, kiến thiết hoa viên nhà xứ cũng như nhà thờ, mặt khác ngài mở rộng địa bàn sinh hoạt tôn giáo bằng việc tăng thêm thánh lễ ngày Chúa Nhật và ngày trong tuần tại nhà thờ các giáo họ : Chánh Thạnh, Pḥ An, Huỳnh Kim. Hàng tuần có một thánh lễ ngày thường tại các giáo họ, riêng tại nhà thờ Huỳnh Kim c̣n có thánh lễ Chúa Nhật.

Năm 2005, cha cho đại trùng tu nhà thờ giáo họ Ḥa Cư.

Năm 2007, cha trùng tu nhà thờ giáo họ Chánh Thạnh, khánh thành ngày 22.10.2007.

Ngày 02.04.2008, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục giáo phận Qui Nhơn, bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Bá Trung làm cha phó Kim Châu, biệt lập ở Huỳnh Kim.

Ngày 23.09.2009, Đức Giám mục giáo phận Qui Nhơn thành lập giáo xứ Huỳnh Kim và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Bá Trung làm cha sở. Địa bàn giáo xứ Huỳnh Kim được tách từ giáo xứ Kim Châu gồm: thôn Huỳnh Kim, Phú Sơn, Tân Ḥa của xă Nhơn Ḥa, huyện An Nhơn, thôn Phong Tấn, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Trung Thành của xă Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh B́nh Định.

Tháng 2.2009, cha Gioakim khởi công xây dựng nhà thờ và nhà xứ giáo họ Đập Đá. V́ thửa đất nhỏ hẹp nên công tŕnh được cha cho thiết kế tầng trệt và tầng lầu. Vào lúc 09 giờ 00 ngày 01.5.2010, lễ thánh Giuse Thợ, thánh lễ cung hiến nhà thờ được Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn chủ sự. Đức cha Matthêô, Giám mục phó giáo phận, giảng lễ.

Sau khi cơ sở vật chất được ổn định, giáo họ Đập Đá được Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn giao cho Tỉnh ḍng Ngôi Lời - Giuse Việt Nam đảm nhiệm như một giáo họ biệt lập.

Trong khi cặm cụi thi hành sứ vụ của ḿnh tại Kim Châu, cha Gioakim đột ngột qua đời tại nhà xứ vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 24.3.2014.

Sau khi cha Gioakim qua đời, việc mục vụ tại giáo xứ được Đức Giám mục giáo phận ủy nhiệm cho cha Germain Phùng Nhẫn, ḍng Ngôi Lời, đang ở tại cộng đoàn của ḍng tại Kim Châu.

21- Cha Gioakim Huỳnh Công Tân (2014 - …)

V́ nhà xứ Kim Châu đă được xây dựng từ năm 1970, một số hạng mục đă hư hỏng. Tháng 4.2014, Ṭa Giám mục đă cho tu sửa, chủ yếu phần mái, sơn tường và một số cửa.

Ngày 10.6.2014, cha Gioakim Huỳnh Công Tân được bổ nhiệm làm cha sở Kim Châu. Cha đă nâng đất phần đất thấp liền kề nhà xứ và xây dưng khối nhà giáo lư trên phần đất này. Ngày 09 tháng 09 năm 2015, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn, kư quyết định tách các giáo họ Chánh Thạnh, Pḥ An, Dương Lăng và Thạnh Danh thuộc giáo xứ Kim Châu để thành lập giáo xứ Chánh Thạnh.

Sau khi thụ phong linh mục (19.3.2015), cha Gioakim Nguyễn Minh Yên được bổ nhiệm làm phó xứ Kim Châu. Trước đó, cha Yên là thầy giúp xứ Kim Châu.

III- HIỆN T̀NH GIÁO XỨ (cuối năm 2016):

Trước đây giáo họ Kim Châu gồm địa bàn khu vực Kim Châu, Phường B́nh Định, thị xă An Nhơn. Nay giáo họ Kim Châu được chia thành các giáo họ: Vô Nhiễm, Giuse, Thăm Viếng và Fatima, cả bốn giáo họ sinh hoạt chung tại nhà thờ Kim Châu.

1. Họ Vô Nhiễm : 340 người trong 69 gia đ́nh. Bổn mạng Mẹ Vô Nhiễm.

2. Họ Giuse : 257 người trong 59 gia đ́nh. Bổn mạng Thánh Giuse 19.3

3. Họ Thăm Viếng: 182 người trong 46 gia đ́nh. Bổn mạng Đức Mẹ Đi Viếng.

4. Họ Fatima : 244 người trong 66 gia đ́nh. Bổn mạng Mẹ Fatima.

5. Họ Hoà Cư: Thôn Hoà Cư, xă Nhơn Hưng, huyện An Nhơn. Được thành lập vào năm 1905 thời cha Blais Lực. Nhà nguyện đầu tiên được xây dựng vào năm 1915 dưới thời cha Solvignon Lành. Cha Anrê Nguyễn Hoàng Nhu tôn tạo bằng gạch ngói vào năm 1966. Cha Giacôbê Đặng Công Anh tu sửa năm 1997. Hang đá Đức Mẹ được xây năm 2000. Năm 2005, cha Trí đại trùng tu nhà thờ và mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo họ. Số giáo dân là 184 người trong 52 gia đ́nh. Bổn mạng Trái Tim Chúa Giêsu.

6. Họ B́nh Định: C̣n gọi là họ Tân Thành, xưa thuộc thôn Hưng Định, xă Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, nay thuộc phường B́nh Định, thị xă An Nhơn. Được thành lập dưới thời cha Phêrô Nguyễn Văn Quyển. Nhà thờ được cha Anrê Nguyễn Hoàng Nhu xây dựng năm 1964. Được cha Giacôbê Đặng Công Anh tu sửa năm 1998. Số giáo dân là 213 người trong 63 gia đ́nh. Bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

7. Họ Khánh Lễ : Thôn Khánh Lễ, xă Nhơn Khánh, thị xă An Nhơn. Giáo họ được thành lập năm 1925, thời cha Solvignon Lành. Nhà thờ được xây dựng năm 1962, hiện nay đă bị đổ nát. Số giáo dân là 79 người trong 15 gia đ́nh.

Tổng số giáo dân trong giáo xứ hiện nay (2016) là 1461 người trong 370 gia đ́nh.

IV. LINH MỤC, TU SỸ XUẤT THÂN TỪ GIÁO XỨ:

1- Các linh mục :

. Cha Niên (1841 - 1913 )
. Cha Toma Đoán (1893 - 1940)
. Cha Đôminicô Châu Phận (1904 - 1967)
. Cha Đạo Minh Hà Long Ẩn (1912 - 1977) Ḍng Thánh Giuse
. Cha Gerard Trần Lộc Ḍng SVD
. Cha Inhaxiô Hồ Kim Thanh Ḍng SVD
. Cha Simon Hồ Đức Minh Ḍng SVD
. Cha Gioakim Vơ Thành Khánh Ḍng SVD
. Cha J.B. Hoàng Đ́nh Ưng Ḍng SVD

2- Các Nữ tu :

. Hội Ḍng MTG Qui Nhơn:

- Nữ tu Valentine (Elisabeth Điệp) (1910 - 1993)
- Nữ tu Marina (Teresia Lượng) (1943 - 1997)
- Nữ tu Odile Matta Nguyễn Thị Trút (+)
- Nữ tu Laurent Trung
- Nữ tu Anê Nguyễn Thị Hoa Sen
- Nữ tu Lucia Nguyễn Thị Tuyết Lan

. Ḍng Phan xi cô Thừa Sai:

- Nữ tu Anna Nguyễn Thị Mau (1933 - 1966)
- Nữ tu Isave Huỳnh Thị Khẩn
- Nữ tu Anna Nguyễn thị Tạo
- Nữ tu Anna Lê thị Minh Nguyệt

. Ḍng Đức Mẹ Vô Nhiễm:

- Nữ Tu Maria Bùi thị Diện

. Ḍng Thánh Phaolô thành Chartres:

- Nữ tu Eliore (Martha Danh) (1899-1934)
- Nữ tu Yvonne ( Lucia Chánh) (1904 -1960)
- Nữ tu Cécile (Martha Vơ Thị Chín 1906 - 1989)
- Nữ tu Isave Nguyễn thị Hơn
- Nữ tu Anna Nguyễn thị Hoa Siêm
- Nữ tu Anna Nguyễn Trần Linh Chiêu
- Nữ tu Maria Thái Hà Liên
- Nữ tu Lucia Trần Thị Tuyết Lan

. Ḍng Khiết Tâm Đức Mẹ B́nh Cang: Nữ tu Đinh thị Xứ

. Ḍng Đức Bà Truyền Giáo: - Nữ tu Maria Lê thị Hoa

. Ḍng Carmel – Thánh Giuse: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Nhi

Chú thích :

[1] Vườn Vông

[2] Mémorial de Qui Nhơn, số 58, 31.10.1909, trang 151-152.

[3] Cháu Ông trùm Tần

[4] Dựa theo Mémorial Mission de Qui Nhơn và Notices Biographiques des Missionnaires

[5] Mm.10/1919,p. 141-142

[6] Thân sinh của Cha Chương Quảng Ngăi

[7] Sau nhiều lần tu sửa nhà thờ, hiện nay vị trí mộ bị thất lạc, tuy nhiên hiện vẫn c̣n nhiều giáo dân trong xứ c̣n nhớ vị trí.

[8] quê G̣ Găng

[9] Jean Sion M.E.P.

[10] tháng 7 năm 1932

[11] Lúc ấy Nha Trang c̣n thuộc giáo phận Qui Nhơn

[12] Thông tin Địa phận Qui Nhơn số 22, tháng 5&6, năm 1961, trang 13.

[13] nay là nhà thờ giáo họ Tân Thành, phường B́nh Định, thị xă An Nhơn.

Tác giả bài viết: Ban biên tập lịch sử giáo phận (4/12/2017)

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

 

 

 

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

............................................

Thánh lễ bổ nhiệm tân chánh xứ Kim Châu

Theo lịch tŕnh bổ nhiệm của Giáo phận, ngày 10 tháng 6 năm 2014, Giáo xứ Kim Châu đă tổ chức buổi lễ đón chào cha Gioakim Huỳnh Công Tân làm quản xứ thay cho cha cố Gioakim Nguyễn Hoàng Trí đă qua đời.

Từ lúc 8 giờ 30', các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa đă tề tựu đông đủ. Đúng 9 giờ 15', Đức Cha Matthêo Nguyễn Văn Khôi và linh mục đoàn đă về tới cổng nhà thờ giáo xứ trong bầu không khí hân hoan, náo nhiệt và tràng pháo tay rộn ră của cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Matthêo chủ sự, đă diễn ra lúc 10 giờ với sự hiện diện của quí sơ ḍng Mến Thánh Giá, ḍng Thánh Phaolô, quí sơ ḍng Nữ Tỳ Chúa Giêsu T́nh Thương, và khoảng 400 giáo dân. Thánh lễ bắt đầu bằng việc cha thư kư TGM đọc văn thư bổ nhiệm cha Gioakim Huỳnh Công Tân làm chánh xứ Kim Châu kiêm Hạt trưởng hạt Kim Châu vừa mới được thành lập. Trong bài giảng Đức Cha Matthêo đề cập đến bốn chất liệu: bột với dầu, muối và ​ánh sáng. Bột với dầu đă giúp cho tiên tri Êlia và gia đ́nh bà góa vượt qua trận đói, muối và ánh sáng tượng trưng cho việc rao giảng Tin Mừng. Các ư nghĩa này được áp dụng cho sứ vụ của người linh mục được sai đi để làm muối và ánh sáng cho đời.

Thánh lễ đă kết thúc lúc 11 giờ 30'. Sau thánh lễ Đức Cha, Qúy Cha và quan khách đă dự bữa tiệc chung vui tại nhà xứ.

Nguồn : Website GP Quy Nhơn


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Kim Châu

H́nh ảnh Thánh lễ bổ nhiệm tân chánh xứ Kim Châu (10/6/2014)

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]