Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Chính Ṭa
 
 

H́nh ảnh toàn cảnh nhà thờ Chính Ṭa Quy Nhơn

10/11/2007  -  TTViệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vài h́nh ảnh nhà thờ chính ṭa xưa

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

[Trở về đầu trang ]