Giáo phận Quy Nhơn

 
 

Thánh lễ làm phép dầu thánh

Vào lúc 17g30, ngày 15.04.2014, Đức Giám mục Giáo Phận chủ sự Thánh lễ làm phép dầu, với sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, quí cha Hạt Trưởng, quí Cha trong Giáo Phận, quí tu sĩ nam nữ, chủng sinh và rất đông anh chị em giáo dân.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha đă nêu lên tinh thần hiệp nhất trong Giáo Hội nói chung, và cách riêng giữa Giám mục và Linh Mục đoàn. Sự hiệp nhất này thể hiện qua việc ban phát các bí tích, t́nh yêu thương, tinh thần phục vụ...

Đi vào bài giảng, Cha Phaolô Nguyễn Minh Chính đă cho mọi người thấy được ư nghĩa của ngày lễ làm phép dầu có liên quan đến căn tính của Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được xức dầu, cũng như mọi kitô hữu là những người đă được xức dầu. Cha cũng nói đến các đối tượng phục vụ của dầu thánh là những người nghèo của Thiên Chúa. "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó". Con người chúng ta cần giúp đỡ về phần tâm linh, nghèo khó ở đây ư chỉ người nguội lạnh phần hồn, hoặc chưa nhận biết Chúa. Sỡ dĩ dầu được chọn làm chất liệu đầu thánh là v́ có tính chất thấm thấu, đi vào bên trong cơ thể, chữa lành tâm hồn bị rạn nứt.

Sau bài giảng, Đức Giám Mục Giáo Phận mời gọi các linh mục lặp lại lời hứa khi lănh nhận bí tích truyền chức. Đức Cha cũng xin anh chị em giáo dân cầu nguyện cho đức Giám Mục, các Linh Mục làm tṛn trách nhiệm của ḿnh.

Kế đến Đức Cha Đọc các lời nguyện và làm phép dầu dự ṭng, dầu bệnh nhân và dầu thánh.

Kết lễ, Đức Cha và đoàn đồng tế kiệu dầu thánh về Ṭa Giám Mục. Đoàn giáo dân ra về hân hoan trong niềm tin yêu và trong tinh thần sống mầu nhiệm t́nh yêu của những ngày Tuần Thánh sắp đến.

Bài: Khương Ninh
Ảnh: Hoàng Anh

Nguồn : Website GP Quy Nhơn