Giáo phận Quy Nhơn

Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Chính Ṭa Quy Nhơn (17/4/2014)

 
  Chiều thứ Năm Tuần Thánh, lúc 17g30, Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà thờ Chính Ṭa, với sự hiện Cha Sở Chính ṭa Qui Nhơn, Cha giám đốc Chủng viện Qui Nhơn, các Cha trong Giáo xứ, quí tu sĩ nam nữ và rất đông cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.

Hôm nay, có mười hai giáo dân được mời gọi cộng phần trong nghi thức rửa chân, mở đầu thánh lễ Đức Giám Mục đă nói lên sự kiện ngày hôm nay: cử hành Thánh lễ với mục đích "hiện đại hóa cuộc khổ nạn của Đức Kitô" trong tam nhật vượt qua.

Trong bài giảng lễ Đức Cha đă cho chúng ta thấy ba điều trọng đại: thứ nhất, Chúa Giêsu đă ban cho chúng ta một giới răn mới là hăy yêu thương nhau. Điều thứ hai là lập Bí Tích Thánh Thể, để ở măi với chúng ta. Điều thứ ba là Bí Tích Truyền chức Thánh, để các linh mục thay mặt Chúa tiếp tục rao truyền nước Chúa đến với mọi người.

Bữa tiệc ly hôm nay nhằm ngày lễ vượt qua giống như ngày xưa dân Do Thái đă ăn lễ vượt qua, dùng máu con chiên đực bôi lên cửa nhà để khi Thiên Thần lướt qua nhà nào có dấu máu th́ không giết đứa trẻ trai đầu ḷng. Khi ăn th́ đứng và tay cầm gậy sẵn sàng rời đất Ai Cập về đất hứa. Lễ vượt qua là ngày thứ sáu, nhưng Chúa Giêsu đă cử hành các bí tích ngày thứ năm v́ ngài biết trước ngày thứ sáu Ḿnh sẽ chịu khổ h́nh và chịu chết để làm trọn việc theo ư Chúa Cha. Trong lúc cử hành điều răn mới, Chúa đă nêu gương khiêm tốn bằng hành vi cởi áo ḿnh ra để giống như chúng ta, như một người đầy tớ qú xuống trước mặt môn đệ ḿnh lấy nước đổ lên chân các môn đệ, rửa chân cho các môn đệ của ḿnh.

Đức Giám mục cũng cho mọi người thấy cuộc đời Chúa Giêsu đă sống ở Nagiarét ba mươi năm khó nghèo và ba năm rao giảng Tin Mừng cứu độ, để rồi bị chống đối, bị bắt và chịu chết trên thập Giá. Tấm thân Ngài đă bị rách nát và máu ngài sẽ đổ ra tái diễn mầu nhiệm phục vụ, mầu nhiệm cứu chuộc. Đức Giám Mục muốn mọi người chúng ta hăy nh́n lại cử chỉ chúa Giêsu đă làm và thực hành đối với mọi người như Ngài đă làm: "Mức độ trong t́nh yêu là yêu không mức độ". Sống thật t́nh với Đức Kitô và hết ḿnh v́ Đức Kitô.

Tiếp sau bài giảng Đức Giám Mục cởi áo lễ và cử hành nghi thức rửa chân ...

Sau Thánh lễ Ḿnh Thánh Chúa được kiệu trọng thể đến nhà tạm phụ, tiếp ngay sau đó cộng đoàn giáo dân từng giáo Họ đến chầu Ḿnh Chúa với tâm hồn đầy sốt sắng.

Bài: Khương Ninh
Ảnh: Hoàng Anh

Nguồn : Website GP Quy Nhơn