Giáo phận Quy Nhơn

H́nh ảnh Lễ nhậm chức chính xứ Hoa Châu của cha Philipphê Phạm Cảnh Hiển

27/5/2013   -   Nguồn : Website GP Quy Nhơn