Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Song Hinh

T̉A GIÁM MỤC QUI NHƠN

116 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn, tỉnh B́nh Định
Tel: 056-3824360; Fax: 056-3828955; Email: tgmqnhon@gmail.com

Văn thư bổ nhiệm Cha sở Sông Hinh

Kính gởi: Linh mục GIOAKIM BÙI VĂN NINH

- Sau khi tham khảo ư kiến một số linh mục hữu trách;

- Sau khi cân nhắc các hoàn cảnh thực tế, xét lợi ích mục vụ thiết thực cho giáo dân và công cuộc truyền giáo của giáo phận;

- Dựa vào nhiệm vụ của tôi và năng quyền đă thông qua tôi;

- Chiếu theo Giáo Luật từ điều 521 đến điều 525;

TÔI, MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN QUYẾT ĐỊNH

- Bổ nhiệm linh mục GIOAKIM BÙI VĂN NINH thuộc hàng linh mục giáo phận Qui Nhơn, làm linh mục chính xứ giáo xứ Sông Hinh, thuộc giáo hạt Tuy Ḥa.

- Cha có đầy đủ các quyền và bổn phận của Cha sở kể từ ngày công bố văn thư nầy (25.08.2015) cho đến khi có quyết định mới.

- Để thi hành chức vụ này, Cha được hưởng các quyền và có các bổn phận mà Giáo luật đă quy định tại các điều từ 528 đến 537, điều 757 và điều 771. Trong đó, đặc biệt «Cha sở buộc phải liệu sao để Lời Chúa được rao truyền cách toàn vẹn cho những người đang sinh sống trong giáo xứ» dù là lương hay giáo, v́ «việc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa thuộc về riêng các linh mục, với tư cách là cộng sự viên của các giám mục, chủ yếu là các Cha sở» (Giáo luật đ. 528§1; đ. 757 và đ. 771).

Xin Thiên Chúa phù giúp để Cha thi hành chức vụ của ḿnh một cách nhiệt tâm và đạt nhiều kết quả, hầu làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các tín hữu cũng như những người chưa tin Chúa được trao cho Cha chăm sóc.

Làm tại TGM Qui Nhơn, ngày 22 tháng 08 năm 2015

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Giám Mục giáo phận Qui Nhơn

 
 

 

[Trở về đầu trang ]