Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Song Hinh

T̉A GIÁM MỤC QUI NHƠN

116 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn, tỉnh B́nh Định
Tel: 056-3824360; Fax: 056-3828955; Email: tgmqnhon@gmail.com

VĂN THƯ THÀNH LẬP GIÁO XỨ

GIÁM MỤC MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI

Nhờ ơn Chúa và quyền Ṭa Thánh làm Giám Mục giáo phận Qui Nhơn

Kính gởi: - Linh mục Phêrô Đặng Son, hạt trưởng hạt Tuy Ḥa

- Linh mục Giuse Lê Thu Thâu, chính xứ giáo xứ Tịnh Sơn

- Sau khi xét đề nghị của linh mục hạt trưởng Tuy Ḥa và linh mục chính xứ giáo xứ Tịnh Sơn về việc tách giáo họ Sông Hinh thuộc giáo xứ Tịnh Sơn để thành lập giáo xứ mới;

- Xét thấy việc thành lập giáo xứ mới nầy sẽ đem lại lợi ích mục vụ thiết thực cho người giáo dân và cho công cuộc truyền giáo của giáo phận;

- Sau khi đă tham khảo ư kiến của các linh mục hữu trách trong Giáo phận và chiếu theo Giáo Luật các điều 374 và 515;

TÔI, MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Tên gọi : GIÁO XỨ SÔNG HINH.

Cộng đoàn giáo xứ : Gồm các tín hữu nằm trong địa bàn của thị trấn Hai Riêng và các xă: Đức B́nh Đông, Eatrol, Eabá, Sông Hinh, Ealâm, Eabar, Eabia, Ealy thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Trung tâm giáo xứ : Đặt tại Nhà thờ Sông Hinh, khu phố 2, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Bổn mạng giáo xứ : THÁNH GIUSE THỢ, được mừng kính vào ngày 01 tháng 05 hằng năm.

Giáo xứ mới Sông Hinh đương nhiên được hưởng tư cách pháp nhân chiếu theo luật kể từ ngày công bố văn thư này (25.08.2015).

Xin Chúa chúc lành cho mọi thành phần Dân Chúa của giáo xứ Sông Hinh để tất cả được hiệp nhất trong t́nh yêu Chúa và làm chứng cho chân lư Tin Mừng trong môi trường sống của ḿnh.

Làm tại TGM Qui Nhơn, ngày 22 tháng 08 năm 2015

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Giám Mục giáo phận Qui Nhơn

Nguồn tin: Gpquinhon.org

 
 

 

[Trở về đầu trang ]