Giáo phận Quy Nhơn

Giáo họ Biệt lập Vân Canh
 
 

Thánh lễ bổ nhiệm Cha Phó Biệt Lập Giáo họ Vân Canh

Vào lúc 09g00 ngày 03.11.2017, cha Tổng Đại diện Giuse Trương Đ́nh Hiền đă chủ sự thánh lễ đồng tế bổ nhiệm cha phó biệt lập Giáo họ Vân Canh, thuộc Giáo xứ Ngọc Thạnh.

Trước khi bắt đầu thánh lễ cha Hạt trưởng hạt Qui Nhơn - Giuse Lê Kim Ánh đă đọc văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm cha Gioakim Nguyễn Đức Vinh làm cha phó biệt lập Giáo họ Vân Canh. Kết thúc văn thư là một tràng pháo tay của cộng đoàn nói lên niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, qua Đức Cha đă cho Giáo họ Vân Canh có một vị chủ chăn mới ở gần để hướng dẫn họ trên con đường theo Chúa.

Trong bài giảng Cha Tổng Đại Diện đă gợi lại câu chuyện của cha thánh Gioan Maria Vianney trên đường về xứ Ars cha đă không biết đường và dừng lại hỏi em bé chăn ḅ. Sau khi em bé chỉ đường, cha đă cảm ơn và nói rằng: Con chỉ cho cha đường về xứ Ars, và cha sẽ chỉ cho con đường lên Thiên Đàng. Và cha thánh Gioan Maria Vianney đă làm cho xứ Ars trở thành một cộng đoàn thánh thiện. Qua câu chuyện đó cha Tổng cũng ước mong anh chị em giáo họ Vân Canh cũng chỉ cho cha Gioakim con đường về giáo họ Vân canh qua sự cộng tác, hiệp nhất với nhau trong t́nh yêu thương, để qua các công việc mục vụ cha Giaokim sẽ làm cho Giáo họ cũng ngày càng thánh thiện hơn.

Sau lời nguyện hiệp lễ là những lời cảm ơn của cha Gioakim và vị đại diện giáo họ.

Kết thúc thánh lễ quư cha chụp h́nh lưu niệm với cha Tân Quản Nhiệm trước cung thánh.

H́nh ảnh Thánh lễ bổ nhiệm Cha Gioakim Nguyễn Đức Vinh Phó Biệt Lập Giáo họ Vân Canh (3/11/2017)

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

[Trở về đầu trang ]