Giáo phận Thái B́nh

Giáo xứ Bạch Long

H́nh ảnh Đức Cha Phêrô kinh lư Giáo xứ Bạch Long (4/7/2014)

< Nguồn: Trang Web GP Thái B́nh >