Giáo phận Thái B́nh

Giáo xứ Bạch Long
 
 

Đức cha Phêrô cử hành thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Gx Bạch Long

WGPTB - Trong hai ngày 29 và 30/08/2018, Đức cha Phêrô đă cử hành thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho 20 bạn trẻ Giáo xứ Bạch Long và 28 bạn trong giáo xứ Cổ Việt.

Bí Tích Thêm Sức đánh dấu giai đoạn trưởng thành của người Kitô hữu, là Bí tích ban cho ta chính Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đă xin Chúa Cha sai đến trên các Tông đồ ngày Lễ Ngũ Tuần. Nhờ ân ban của Chúa Thánh Thần, người tín hữu trở nên giống Chúa Kitô, nên những chứng nhân đích thực của Chúa trong đời sống, hiệp nhất xây dựng nhiệm thể Người trong đức tin và ḷng mến. Nhờ Bí Tích Thêm Sức, người Kitô hữu trưởng thành và lớn mạnh trong đời sống đức tin, phát triển những ân ban ngày Rửa tội tới mức viên măn thành toàn, can đảm làm chứng cho Tin Mừng và nhiệt tâm thi hành ba chức vụ: tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô nhờ hồng ân dồi dào của Chúa Thánh Thần.

Chính v́ tầm quan trọng của Bí tích thêm sức, cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Bạch Long và Cổ Việt đă cùng với cha xứ chăm lo cho các bạn trẻ có cơ hội được học hỏi giáo lư, tĩnh tâm xưng tội để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần qua việc Đức cha Giáo phận đến và xức dầu ấn tín Thánh Thần Chúa trên các bạn. Sau bao ngày tháng bồi dưỡng đức tin, hôm nay các bạn lănh nhận Bí Tích Thêm Sức. Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, là Thầy dậy chân lư, là Hồn hoạt động tông đồ. Bằng bảy linh ân cực trọng là các ơn: Khôn ngoan, thông minh, biết lo liệu, sức mạnh, suy biết, đạo đức và kính sợ Chúa. Việc lănh nhận Bí tích Thêm sức đ̣i hỏi các bạn phải cộng tác với ơn Chúa Chúa Thánh Thần để Ngài biến đổi các em nên những chứng nhân sống động của Chúa Kitô giữa thế trần. Trong nguồn ơn thánh dạt dào của Chúa Thánh Thần, các bạn trẻ sẽ trở nên mạnh dạn thi hành bổn phận của người kitô hữu trưởng thành là: Can đảm sống đạo trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, hiên ngang làm chứng nhân, hăng say truyền giáo bằng cầu nguyện, lời nói và hành động, kiên vững trong đức tin cho đến cùng.

Nghi thức trao ban Chúa Thánh Thần mà Đức cha Phêrô cử hành tại hai Giáo xứ Bạch Long và Cổ Việt trong những ngày qua mang một ư nghĩa hết sức đặc biệt đối với các bạn trẻ được lănh nhận. Trước khi ban Thánh Thần và trao cho các thụ nhân sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô giữa đường đời muôn nẻo, Đức cha Phêrô đă ân cần nhắc nhở và mời gọi các thụ nhân xác nhận lại niềm tin đă lănh nhận từ ngày chịu phép rửa tội. Các bạn lănh nhận bí tích Thêm Sức được mời gọi canh tân các lời hứa do các cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu đă làm ngày họ được rửa tội. Giờ đây chính họ tuyên xưng đức tin của Giáo Hội, sẵn sàng thưa “con tin” với các câu hỏi của vị Giám Mục; đặc biệt sẵn sàng tin vào Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng ban sự sống, và là Đấng, hôm nay qua bí tích Thêm Sức, được ban cho họ một cách đặc biệt, như đă được ban cho các Tông Đồ ngày lễ Ngũ Tuần. Đức cha Phêrô đă chấp thuận lời tuyên xưng đức tin ấy và đặt tay khẩn nài phúc lành của Chúa tuôn đổ trên các bạn trẻ đang khao khát nguồn ơn dồi dào của Chúa Thánh Thần. Sau lời nguyện đặt tay trên các ứng viên lănh nhận bí tích, từng bạn trẻ tiến bước tới trước Đức cha Phêrô để được ngài ghi dấu ấn tín của Chúa Thánh Thần trên trán nhờ việc xức Dầu Thánh (S.C). Sau cùng, Đức cha Phêrô đă trao ban b́nh an cho các bạn trẻ vừa lănh nhận Bí tích Thêm sức.

Khi lănh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đă lănh nhận Chúa Thánh Thần và tiếp tục con đường khai tâm nhờ Bí tích Thêm sức, chúng ta lănh nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đă sai đến trên các Tông đồ. Nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ lên giống Chúa Kitô một cách hoàn hảo hơn, và được sức mạnh để trở nên chứng nhân của Chúa Kitô.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website Giáo Phân Thái B́nh

 

[Trở về đầu trang ]