Giáo phận Thái B́nh

Giáo xứ Hà Xá

H́nh ảnh Đức Cha Phêrô kinh lư và thăm viếng mục vụ tại Giáo xứ Hà Xá (25/8/2014)

< Nguồn : Website GP Thái B́nh >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Nhân chuyến mục vụ kinh lư tại Giáo xứ Hà Xá, Đức cha Phêrô cùng đoàn kinh lư ghé thăm cộng đoàn Đồng Nổi, thuộc giáo họ Quan Khê, Giáo xứ Hà Xá. Tuy cộng đoàn này chưa chính thức được nâng lên hang giáo họ, nhưng mọi người nơi đây đă luôn một ḷng giữ vững đức tin, sớm tối cầu nguyện. Hiện nay cộng đoàn đă qui tụ được khoảng 140 nhân danh, dành một ngôi nhà ngói 5 gian để làm nhà nguyện chung.