Giáo phận Thái B́nh

Giáo xứ Thục Thiện
 

H́nh ảnh Đức Cha Phêrô kinh lư tại Giáo xứ Thục Thiện (14/7/2014)

< Nguồn : Website Giáo Phân Thái B́nh >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[Trở về đầu trang ]