Giáo Phận Vinh

Giáo xứ Gia Ḥa

 

H́nh ảnh Thánh lễ cao điểm tuần chầu lượt giáo xứ Gia Ḥa (25/8/2013)

< Nguồn : Website GP Vinh >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Vinh

 

 

[Trở về đầu trang ]