Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Cái Hàng

 

Nhà thờ Giáo xứ Cái Hàng
Giáo hạt Cái Môn

 

Địa chỉ :    ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục And. Huỳnh Ngọc Lâm (8/8/2016)
Phó xứ     : Linh mục

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

1930-1933

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh ảnh Gx Cái Hàng Chầu Lượt  (7/2020)

 

Lược sử Giáo xứ Cái Hàng

GỐC TÍCH:

Nhà thờ Cái Hàng (Cũ và Mới). Nhà thờ mới được xây dựng năm 1992 (Họ lẽ của Cái Tắc).

Được thành lập 1930-1933, do Cha Du Fernand Parel, thuộc Ḍng Thừa Sai Paris. Cha đến Cái Mơn giúp vừa để học tiếng Việt. Khi tiếng Việt khá, Cha đến thăm những vùng hẻo lánh chung quanh Cái Mơn để vừa làm việc tông đồ vừa thực tập tiếng Việt. Cha đến vùng gọi là Cái Hàng thuộc làng Phú Hựu (Nhuận Phú Tân).

1. Một Cựu chủng sinh tên là Mai Văn Hương (bác Cha Jos. Khoa) cùng với Cha đến Cái Hàng thăm bà con. Chuyện bất ngờ xảy ra: Một bà lăo thường gọi là bà tư Giá, đă 75 tuổi nghe tin có Linh mục và anh Hương thường đến Cái Hàng, bà nói cháu ruột là anh Hai Biện "Cháu cố gắng mời Cha và anh Hương đến thăm nhà ḿnh". Bà tỏ thiệt cho cháu biết rằng bà là người có đạo được cha Doukerleik (Cha Lân) rửa tội hồi 16 tuổi tại Bang Tra và đă xưng tội rước lễ vở ḷng. Bà đă kết hôn với người ngoài Công giáo tại Cái Hàng cho đến nay. Bốn mươi năm nay bà hằng ao ước có dịp trở lại. Anh hai Biện mừng quá, đến bàn với chú năm Ngô người quen với anh Hương. Cha và anh Hương đến thăm bà. Anh Hương ở lại 2 ngày giúp bà xét ḿnh xưng tội. Hôm sau Cha đến cho bà xưng tội và rước lễ vui vẻ. Dân cả Cái Hàng nghe tin rất mừng kéo đến thăm cha F. Parel. Bắt đầu cósự quen biết thân mật nhất là con cháu bà Tư Giá.

2. Cha Parel với sự cộng tác của anh Hương trong ṿng một năm đă lo xong nhà để D́ phước dạy giáo lư tân ṭng. Cha đă xin tu viện cho 2 D́ đến ở đây.

3. Bà nhất Hoàng cho d́ Mười Hoa và d́ Út Xuân đến Cái Hàng dạy dỗ. Sáu tháng sau Cha Parel đến mở cuộc cấm pḥng và ban phép Rửa tội cho 30 người lớn nhỏ. Họ Cái Mơn vui mừng đi dự rất đông, nhất là để đỡ đầu rửa tội. Một dịp khích lệ tinh thần truyền giáo bổn đạo Cái Mơn.

4. Cha Parel hoàn tất việc thành lập họ đạo Cái Hàng. Thường xuyên có 2 D́ ở dạy, thỉnh thoảng Cha đến dâng lễ.

Mấy tháng sau Cha F. Parel được gọi về làm giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài G̣n. Anh Mai Văn Hương v́ bệnh cùng xin về nhà dưỡng bệnh một năm.

Cha Tricoir học tiếng Việt lúc Cha Bellocq (Cha sở Lộ) là cha sở, anh Hương được Cha sở Lộ gọi đến giúp Cha Tricoir học tiếng Việt và đi họ nhỏ. Khi đi lập họ Mỏ Cày anh Hương bị cảm nặng và 3 ngày sau đó ĺa trần.

5. Họ Cái Hàng đă có tổ chức:

+ Có D́ phước

+ Biện giáp Cái Mơn góp phần

+ Bổn đạo Cái Hàng tốt lành

+ Chú năm Ngô dạy giáo lư - Bác Công Tứ - Chú năm Sang - Anh năm Thơm lo mọi việc trong ngoài.

+ Năm 1940-1945 có ông biện Mười giúp Cha đến đó làm việc tông đồ.

+ Cha Raphae Linh Cha sở Rạch Dầu đă trông coi họ Cái Hàng một lúc, đến khi cha đổi th́ họ Cái Hàng vắng bóng Linh mục một thời gian.

6. Họ Cái Hàng từ sau năm 1975

Cha Benoưt Trương Thành Thắng, cha sở Cái Mơn nhận một số đất độ 4 công. Cha nhờ d́ sáu Của và d́ sáu Xưa đến ở canh tác. Mỗi năm cha đến dâng lễ một hai lần thường là dịp Giáng sinh. Tháng 11 năm 1990 trong dịp đi dự tiệc cưới của một học tṛ nhà may, cha sở Giuse Nguyễn Ngọc Thích mới có dịp xem xét họ đạo Cái Hàng. Cha đă t́m cách rước Đức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến thăm "cḥi thờ" Cái Hàng. Đức cha rất xúc động. Ngài thấy tận mắt chiếc chuông bể do song thân cha Parel ở Pháp gởi tặng được treo ṭng teng trên cây mận bên bờ sông. Sau khi khánh thành Nhà thờ mới Đức cha đă tặng cha J.Bt Oai tiền để đúc lại chuông này.

Năm 1992 Cha Đaminh Bùi Văn Đằng được đặt trách coi thi công Nhà thờ mới. Từ năm 1994 Cha Dương Văn Oai nhận sở họ Cái Tắc. Từ thời gian này Cái Hàng trở thành họ lẽ của Cái Tắc.

Điều cha sở lo lắng nhất hiện nay là vấn đề sạt lở trước khuôn viên Nhà thờ. Sông sâu nước chảy mạnh - mỗi năm đất lở thấy mà đau ḷng. Nếu không kịp thời làm bờ kè chống xoáy lở chắc trong 10 năm nữa Nhà thờ sẽ đến mé sông và rồi xuống sông ...!!! Nhưng t́m ra ngân quỹ? Giáo dân quá nghèo... Hoàn toàn bất lực!!!

* Nguồn : Trang Web GP Vĩnh Long

 

Chi tiết  bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Cái Hàng

H́nh ảnh Gx Cái Hàng Chầu Lượt (7/2020)

Nguồn :  Website GP Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]