Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Rạch Lọp

 

Nhà thờ Giáo xứ Rạch Lọp
Giáo hạt Mặc Bắc

 

Địa chỉ : Ấp Lê Văn Quới, Tập Ngăi, Tiểu Cần, Trà Vinh  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Pet. Lê Công Rạng
Phó xứ     : Linh mục Philipphê Minh Dương Minh

Tel

(074) 816-036

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

3700

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Khám Bệnh Và Phát Thuốc Miễn Phí Tại Gx. Rạch Lọp (9/6/2013)
* Công Tŕnh Xây Dựng Nhà Thờ Rạch Lọp
* H́nh ảnh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Rạch Lọp (22/2/2011)

 

Lược sử Giáo xứ Rạch Lọp

1.Nhân sự:

* Các Linh Mục tiền nhiệm:

 1. Cha Phêrô Kiểm 1889-1895
 2. Cha Phaolô Trần Văn Lắm 1895-1897
 3. Cha Phaolô Duông 1987-1906
 4. Cha Antôn De Coopian 1907
 5. Cha Antôn Bongain 1908-1911
 6. Cha Henri Sion 1911-1912
 7. Cha Augustin Trouteau 1912-1914
 8. Cha H. Ferrières 1914-1915
 9. Cha Phaolô Thiên 1915-1917
 10. Cha Phaolô Đào Trí Tịnh 1917-1926
 11. Cha Gioan Lê Tinh Thông 1926-1951

* Các Cha Phó đời Cha Thông:

 1. Cha Giacôbê Trần Văn Quyển 1940-1941
 2. Cha Tađêô Thiên 1941-1942
 3. Cha Phêrô Phạm Tiến Binh 1942-1943
 4. Cha Stêphanô Hồng 1944
 5. Cha Simon Lâm Thành Ḥa 1946-1948
 6. Cha Đôminicô Nguyễn Văn Toán 1949-1950
 7. Cha Micae Nguyễn Văn Thượng 1950-1950

* Cha Sở Antôn Nguyễn Tấn Luật 1951-1959
* Cha Phó GBt Dương Công Truyền 1959-1963

 1. Cha Sở Phêrô Lê Văn Tư 1963-1965
 2. Cha Sở Phêrô Nguyễn Văn Vở 1965-1966
 3. Cha Sở Micae Văn Công Nghi 1966-1970
 4. Cha Sở Bênađô Nguyễn Ngọc Khả 1970-1972
 5. Cha Sở Phêrô Nguyễn Văn Chính 1972-1997
 6. Cha Phó Phêrô Nguyễn Văn Đổ 1972-1975
 7. Cha Phó Phêrô Nguyễn thanh Liêm 1993-1997
 8. Cha Sở Phêrô Nguyễn Cang Thường 1997-2001

* Cha Phó Phêrô Lê Văn Hoàng 1997

* Các Linh Mục Đương Nhiệm:

 1. Cha Sở Phêrô Lê Công Rạng 2001
 2. Cha Phó Phêrô Lê Thanh Tú 2003
 3. Cha Phó Phêrô Trần Duy Hải 2005

2. Giai Đoạn h́nh thành

* Thành lập trước năm 1889
* Cha Sở đầu tiên: Phêrô Kiểm 1889-1895
* Xây nhà Thờ kiên cố năm 1914
* Xây lại 1972

3. Giai Đoạn Xây Dựng Và Phát Triển

* Trước năm 1975:

Năm 1972 xây lại Nhà thờ, nhà cha sở, nhà trường cấp I (nhà nước mượn)

*Sau năm 1975:

 1. Năm 2006 xây nhà D́ -nhà trẻ.
 2. Năm 2007 xây nhà giáo lư, nhà kho.
 3. Một nhà nuôi 30 trẻ.

4. Hiện Nay:
- Họ đạo có 14 xóm giáo.
- 42 Quới Chức.
- 3 ca đoàn.
- Hội Con Đức Mẹ. - Hội Thiện Tử. - Hội gia tưởng. - Hội hiền mẫu. - Hội cựu chủng sinh.

5. Các lớp Giáo lư: - Một lớp rước lễ đầu. - Hai lớp thêm sức (1 và 2). - Một lớp rước lễ trọng thể. - Ba khoá giáo lư hôn nhân. - Ba khoá giáo lư dự ṭng.

6. Tương lai

Xây dựng nhà thờ Rạch Lọp.

Một nguồn khác. Họ đạo Rạch Lọp.

1. Gốc tích.

Họ đạo nằm ở giữa 2 ấp Lê Văn Quới và Ngô Văn Kiệt, xă Tập Ngăi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Cửu Long. Tên 2 xă trên là tên của 2 giáo dân Công giáo đă theo và chết theo Cách mạng.

Phía sau Nhà thờ Rạch Lọp là kinh Ba tiêu nay gọi là kinh Thống Nhất. Trước cửa Nhà thờ có con lộ chạy từ Cầu Giồng Lức đến huyện Tiểu Cần và Cầu Ngang.

Từ xa xưa Rạch Lọp là một trong các họ nhánh của Mặc Bắc. Không ai nhớ họ đạo Rạch Lọp đă được thành lập như thế nào và từ bao giờ. Từ năm 1889 ở đây đă có cha sở. Cha sở đầu tiên là Phêrô Kiểm (1889 - 1895), cho tới ngày nay đă trải qua 20 đời cha sở. Hiện tại là cha Phêrô Chính (từ 1972).

2. Cơ sở vật chất.

Đời cha Copman 1906 xây nhà cha sở rộng răi. Đời cha Prouteau và Ferrières xây Nhà thờ vững chắc. Đời cha Tịnh 1916 - 1926 chuộc tượng Trái tim Chúa Giêsu, thánh Phêrô, Phaolô, cha c̣n mua 1 cây đờn phong cầm, 2 chuông nhứt và chuông 3, hào quang, chân đèn.

Đời cha Gioakim Thông mua thêm ruộng đất, lập các Nhà thờ tạm, lập các họ đạo Đại Trinh Trường (Đại Mong Tiểu Cần) Giồng Trôm, Nomen, Ba Tục. Về sau v́ không ai lo lắng nên lần hồi tan ră. Nay chỉ c̣n lối 50 - 70 người giữ đạo ở Ba Tục.

Đời cha Antôn Luật 1952 và J. Truyền 1957 lập họ Ô Long cất nhà dạy học có 2 d́ phước ở, lập xóm đạo ở Cây Dương, xă Thanh Mỹ. Nay chỉ c̣n năm ba người giữ đạo.

Hai cha đă xây tháp đưa 3 chuông lên cao, cất lại 2 dăy trường học, xây hàng rào trước cửa Nhà thờ.

Đời cha Phêrô Tư 1961 - 1965 không cần xây cất ǵ thêm. Đời cha Nghi 1968 - 1970 xây cất lại nhà cha sở. Đời cha Khả 1970 - 1972 xây cất trường học.

Đời cha Phêrô Chính, tiếp tục cho xong ngôi nhà trường cha Khả làm c̣n đang dở dang. Xây lại một ngôi Nhà thờ mới hoàn toàn thay thế nhà thờ đă quá cũ. Chính cha vẽ sơ đồ, điều khiển việc xây cất với sự đóng góp vật chất, tinh thần, cộng tác của tất cả mọi lớp tuổi trong họ đạo. Ngày 23 - 12 - 1973, Đức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đă làm phép Nhà thờ và cử hành lễ nghi phong chức cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tài, một người con trong họ đạo.

Trước đây Rạch Lọp có trên 400 mẫu ruộng vườn. Cả họ chỉ có 5, 6 gia đ́nh có ruộng riêng và 2, 3 gia đ́nh ở đất nhà. Ngoài ra tất cả họ đạo đều sống nhờ vào ruộng đất của Nhà thờ. Ở Đại Trinh Trường nhờ cha Thông mua được 250 mẫu, ở Ba Tục, Trà Cú 150 mẫu. Do đó hoa lợi nhà chung mỗi năm rất lớn. Cũng nên biết rằng số 400 mẫu của Rạch Lọp là do 1 cai tổng hồi đó bị kẹt chuyện ǵ đó nhờ cha sở Mặc Bắc gỡ được nên dâng toàn bộ số đất của ông cho nhà chung, và có vài người khác không có con cái nên hiến thêm một số đất nữa.

3. Mặt tinh thần.

Nếu xét qua việc lui tới Nhà thờ và chịu các phép bí tích ... th́ việc giữ đạo của Rạch Lọp bị ảnh hưởng nhiều do công việc thay đổi của nhà nông, do đường sá mắc kẹt kinh, cầu. Do đó sinh hoạt bề ngoài có vẻ thiếu sống động hơn các họ khác.

Từ sau ngày giải phóng cho đến nay, việc đạo xuống dốc rất nhiều. Số người nguội lạnh, bê bối, lôi thôi, rối rắm đă tăng lên rất cao. Có thể phỏng đoán những người này tới một tỉ lệ 15% đến 20% tín hữu trong Họ đạo. Có thể nói lư do lớn nhất là v́ kinh tế gia đ́nh yếu kém.

4. Linh mục tu sĩ nguyên quán.

Linh mục: Phaolô Sử, J.B. Ba, Phêrô Niềm, Phêrô Chính, Phêrô Tự, Tôma Vẽ, Phêrô Tài, Phêrô Xanh, B. Tiền, Jac. Bùi Văn Đảm

Nam tu sĩ: Hoàng Ngọc Thanh vàVincent Nhân (Cái Nhum).

Nữ tu sĩ: Maria Số, Thu, Lài, Ngợi, Re, Xuân, Nà, Xứng, Tơ, Nguyệt, Nương, Năm, Lịnh, Khiêm, Nỉ, Phương.

* Nguồn :  Trang Web GP Vĩnh Long

...............................................

Công Tŕnh Xây Dựng Nhà Thờ Rạch Lọp - Trà Vinh

Họ Đạo Rạch Lọp phát triển trên địa bàn ấp Lê Văn Quới, Xă tập Ngăi, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh trà Vinh, hiện thuộc Hạt Mặc Bắc, Giáo Phận Vĩnh Long. Họ đạo đă sớm bén rễ trên vùng đất nầy cách đây 200 năm.

Từ năm 1889, Họ đạo đă có cha sở đầu tiên là Cha Phêrô Kiểm (1889 - 1895) và cho tới ngày nay đă trải qua 21 đời cha sở. Hiện tại là cha sở Phêrô Lê Công Rạng.

Họ Rạch Lọp đă đóng góp cho Giáo Phận Vĩnh Long nhiều linh mục và tu sĩ nam nữ. Về Linh mục có các cha: Phaolô Sử, J.B. Ba, Phêrô Niềm, Phêrô Chính, Phêrô Tự, Tôma Vẽ, Đức Ông Phêrô Tài, Phêrô Xanh, B.Tiền, Jac. Bùi Văn Đảm, Laur. Dũng, Pr. Phong, Pr. Quang, Fx. Kiệt

Nam tu sĩ: Hoàng Ngọc Thanh và Vincent Nhân (Cái Nhum).

Nữ tu sĩ: Maria Số, Thu, Lài, Ngợi, Re, Xuân, Nà, Xứng, Tơ, Nguyệt, Nương, Năm, Lịnh, Khiêm, Nỉ, Phương.

Nhận thấy Nhà Thờ đă quá xuống cấp và được phép của Đức Giám Mục Giáo Phận, cha sở Phêrô Lê Công Rạng đă xin Đức Giám Mục ngày 22.2.2011 khởi công đặt viên đá đầu tiên. Nhà thờ có chiều dài 50m; rộng 24 m với tháp chuông cao 47 m. Công tŕnh cho đến nay, sau hơn một năm xây dựng, cơ bản đă hoàn thành được 2/3 đoạn đường.

Xin Quư Ân Nhân tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ cho cộng tŕnh xây dựng Nhà Chúa tại Rạch Lọp. Xin cám ơn.

Xem thêm : [H́nh ảnh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Rạch Lọp]


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Rạch Lọp

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Rạch Lọp cũ

 

 

 

Xem thêm : [H́nh ảnh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Rạch Lọp]

 

[Trở về đầu trang ]