Giáo Phận Vĩnh Long

Giáo xứ Ḥa Long

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức
và Thánh Hiến Bàn Thờ Tại Nhà Thờ Ḥa Long

Ngày 06.01.2016 là ngày vui và đáng ghi nhớ của họ đạo Ḥa Long, với 1000 giáo dấn, thuộc Hạt Sa Đéc v́ được Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai - Tân Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long - đến ban phép Thêm sức cho 24 em thiếu nhi và thánh hiến Bàn thờ mới.

Từ sáng sớm, đông đảo bà con giáo dân và em thiếu nhi đă có mặt tại nhà thờ để chuẩn bị tiếp đón Đức Cha Phêrô cùng quư Cha khách.

Đúng 9g00, tiếng chuông nhà thờ rộn ră vang lên báo tin Đức Cha đến. Cha sở Giacôbê, quư Cha, cùng bà con giáo dân đến chào mừng Đức Cha. Sau đó, Cha sở hướng dẫn Đức Cha vào nhà thờ để viếng Chúa.

Lúc 9g30, đoàn đồng tế cùng Đức Cha Phêrô từ từ tiến vào nhà thờ và thánh lễ được bắt đầu.

Trong bài giảng, Đức Cha nhắc lại rơ hơn về ư nghĩa của 7 ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu…

Thánh lễ diễn ra thật trang trọng, thánh thiêng, ấm áp khi các em thiếu nhi được lănh nhận phép Thêm sức và bàn thờ mới được thánh hiến.

Sau thánh lễ, một người đại diện họ đạo có đôi lời tri ân Đức Cha cùng quư Cha đă đến dâng thánh lễ và cầu nguyện cho họ đạo. Một tràng hoa tươi thắm được trao đến tay Đức Cha để thể hiện tấm ḷng thành kính của cả họ đạo dâng lên cho Đức Cha kính yêu.

Kết thúc thánh lễ, các em thiếu nhi vừa được nhận phép Thêm sức rất vui sướng và trào dâng hạnh phúc v́ được nhận lănh dồi dào ơn Chúa Thánh Thần. Niềm vui không chỉ dành riêng cho các em thiếu nhi mà cho toàn thể họ đạo.

Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn phúc xuống Cha sở Giacôbê cùng họ đạo Ḥa Long hôm nay và măi măi…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(WGP.Vĩnh Long 07.01.2016)