Giáo Phận Vĩnh Long

Giáo xứ Nhân Nghĩa

 

Lễ Mừng Bổn Mạng Họ Đạo Nhân Nghĩa  năm 2013

3h00 chiều ngày 03. 07. 2013, tại Nhà Thờ Nhân Nghĩa, Cha Sở Gioan và Cha Phaolo Lê Hoàng Vũ, cùng ba tân Linh mục: Giuse Hiếu, Đamianô Khôi, Phaolô Sơn dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa dịp họ đạo Nhân Nghĩa mừng bổn mạng. Thánh Philipphê Phan Văn Minh là thánh bổn mạng của họ đạo Nhân Nghĩa.

Trước Thánh Lễ, cha sở Gioan cử hành nghi thức làm phép tượng đài thánh Giuse bên phía ngoài Nhà Thờ.

Công đoàn họ đạo Nhân Nghĩa cùng với quư Cha dâng lời tạ ơn Chúa và cầu xin cho ḿnh quyết sống chứng nhân noi gương theo Thánh tử đạo, biết sống trung thành với đức tin và sống đức ái vào Thiên Chúa , đồng thời cũng biết sống đức ái với tha nhân, với anh chị em đang sống chung quanh với ḿnh.

Hiệp thông cùng họ đạo Nhân Nghĩa c̣n có quư tu sĩ nam nữ, đông đảo quư bà con giáo dân họ đạo cái nhum.

Họ đạo Nhân Nghĩa hôm nay mừng bổn mạng trong ngôi thánh đường mới do công lao đóng góp của nhiều người, nhiều tấm ḷng hảo tâm đóng góp công sức, tiền của, vật chất lẫn tinh thần, nhờ sự hỗ trợ âm thầm và to lớn của Đức Cha, Cha Sở Gioan và đặc biệt công đóng góp to lớn của Cha Phaolô, cha phụ trách Nhà Thờ Nhân Nghĩa. Xin Thiên Chúa rộng răi chúc phúc cho Đức Cha, quư Cha, và bà con giáo dân, những người đă rộng răi ủng hộ cho Nhà Thờ Nhân Nghĩa.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Phaolô - Phụ trách Nhà Thờ Nhân NGhĩa thay mặt bà con giáo dân trong họ đạo chúc mừng Cha Sở Gioan được 19 năm sống trong thiên chức Linh mục.

Sau Thánh Lễ, mọi người tham dự Thánh Lễ được mời dung tiệc chung vui với họ đạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Vĩnh Long

 

 

[Trở về đầu trang ]