Giáo phận Xuân Lộc

Nhà thờ Giáo xứ Trà Cổ

 

Nhà thờ Giáo xứ Trà Cổ II
Giáo hạt Phú Thịnh

 

Địa chỉ : Ấp Trà Cổ 1, xă B́nh Minh, Trảng Bom, Đồng Nai  (Bản đồ)

Chánh xứ : Linh mục Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn (8/2017)
Phó xứ     : Linh mục Giuse Đặng Quốc Thịnh (9/2019)

Tel

 

E-mail

<gxtraco2012@gmail.com> - FB

Năm thành lập

1965
Bổn Mạng Đức Mẹ Mân Côi

Số giáo dân

8915

Giờ lễ

Chúa nhật     : 4:30   -   6:30    -   15:00   -   16:30

Ngày thường : 4:45   -   17:45

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :   Đông giáp xứ Quảng Biên, Tây giáp xứ Tân B́nh, Nam giáp xứ Giang Điền, Bắc giáp GHBL Bùi Đệ.

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh ảnh Gx Trà Cổ cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du từ Giáo xứ Giang Điền về Giáo xứ Trà Cổ (4/2/2018)

* Ngày Đại Hồng Phúc của Giáo xứ Trà Cổ : Thánh lễ Mừng Kim Khánh thành lập giáo xứ, ban Bí tích Thêm sức và Khánh thành tháp chuông và nhà ChầuThánh Thể. (27/9/2015) - H́nh ảnh

 

Lược sử Giáo xứ Trà Cổ

LƯỢC SỬ H̀NH THÀNH

GIÁO XỨ TRÀ CỔ - GIÁO HẠT PHÚ THỊNH – GIÁO PHẬN XUÂN LỘC  (**)

1. Nguyên nhân di cư:

Nguyên nhân tôn giáo và chính trị. (*)

2. Dân di cư:

Dân số: 2550 người
Giáo phận gốc di cư: Giáo Phận Hải Pḥng
Phương tiện: Tàu thuỷ
Số người chết: không có
Do cha: Cafigal Tế (OP) người Tây Ban Nha

3. Những nơi định cư ban đầu:

a. Tạm cư lần 1:

Năm 1954 đến 1956, do cha Cafigal Tế (OP) người Tây Ban Nha dẫn dân vào Rạch Kiến - Bến Cát - B́nh Dương (Thuộc tổng giáo phận Sài G̣n)

b. Tạm cư lần 2:

Từ năm 1956 – 1965, do cha Giuse Hoàng Phúc Thiện di dân đến Trà Cổ – Đồng Hiệp – Định Quán – Long Khánh (Thuộc tổng giáo phận Sài G̣n)

c. Định cư:

Từ 1965, cha Giuse Vũ Sĩ Hiệp di dân về định cư tại B́nh Minh – Trảng Bom – Đồng Nai (Thuộc Giáo phận Xuân Lộc).

             

 

4. Đời sống tôn giáo, kinh tế và chính trị sau định cư:

a. Về đời sống tôn giáo:

• 1965: Có hai giáo họ Thánh Giuse và Đức Mẹ Vô Nhiễm (Thuộc hướng Bắc Quốc Lộ 1A).

• 1965 – 1978: có cha Giuse Vũ Sĩ Hiệp làm chánh xứ và có thánh lễ ngày thường và Chúa Nhật. Thánh lập các hội đoàn; Thiếu nhi Thánh Thể, Con Đức Mẹ, Legio, Liên minh Thánh Tâm, Hội thánh Phêrô (người có tên thánh hiệu Phêrô)

• Từ 1978 – 1980: Do cha Đaminh Nguyễn Đức Nghi quản nhiệm. (các sinh hoạt vẫn được duy tŕ)

• Ngày 20/04/1980: Cha Gioan Vũ Anh Thuấn về nhận chánh xứ Trà Cổ. Và tiếp tục công việc mục vụ và sinh hoạt tôn giáo trong xứ.

• 1980: Thành lập hai giáo họ Thánh Antôn và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. (thuộc hướng nam Quốc Lộ 1A).

• 1980: Thành lập ca đoàn xứ, Ban Lễ Sinh

• 1981: Thành lập giáo lư viên giáo xứ; thành lập lại giới thanh nữ con Đức Mẹ.

• 1988: Thành lập giới Hiền Mẫu

• 1982: Gia đ́nh Tận Hiến (thuộcḌng Đồng Công) thành lập và sinh hoạt tại giáo xứ.

• 1991: Xây dựng Thánh Đường Giáo Xứ.

 

          

H́nh ảnh xây dựng                                                     Lễ khánh thành

• 2005-2006: Xây dựng nhà xứ và nhà giáo lư (Hội trường và 17 pḥng học).

         

Nhà Giáo Lư                                                          Nhà Xứ

• 2001: thành lập Ban Kèn Tây.

b. Đời sống kinh tế:

• 1965-1980: phần lớn giáo dân làm nông nghiệp.
• 1980-1990: đời sống kinh tế chủ yếu là chế biến tinh bột.
• Từ 1990 đến 2007: Đời sống kinh tế có nhiều thay đổi. Chủ yếu là công nhân xí nghiệp, một số ít làm mỹ nghệ, có các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

c. Đời sồng chính trị:

Đời sống sinh hoạt chính trị ổn định.

5. Thành lập giáo điểm, giáo xứ:

• 1954 thành lập giáo điểm

Tại: Rạch Kiến – Bến Cát – B́nh Dương,
Do: cha Cafigal Tế (OP).
Giáo dân: 2550.

• 1956 thành lập xứ Trà Cổ

Tại: Đồng Hiệp – Định Quán – Long Khánh
Do: cha Giuse Hoàng Phúc Thiện
Giáo Dân: 2310 trong tổng dân là 2315 (có 1 gia đ́nh lương giáo)

6. Vài con số thống kê:       

Năm

Giáo dân

Tổng dân số

Diện tích
Giáo xứ

Lư do

1954

2550

2630

Không rơ

Di dân

1965

2310

2315

50 ha

Một số nhập xứ và chuyển đi nơi khác, sinh sản.

1975

3270

3285

50 ha

Một số nhập xứ và chuyển đi nơi khác, sinh sản.

1980

4350

4500

150 ha

Một số nhập xứ và chuyển đi nơi khác, sinh sản.

1990

5230

5670

150 ha

Một số nhập xứ và chuyển đi nơi khác, sinh sản.
Do số công nhân tạm trú tại các nhà trọ trên địa bàn giáo xứ và ngoài công giáo.

7. Những biến cố quan trọng của giáo xứ:

• 1956 thành lập giáo xứ tại Đồng Hiệp, do cha Giuse Hoàng Phúc Thiện.
• 1962 Cha Thiện qua đời.
• 1963 Cha Giuse Vũ Sĩ Hiệp về nhận xứ.
• 1965 chuyển giáo xứ về định cư tại Hố Nai 4 (Giáo xứ Trà Cổ hiện nay)
• 1967 xây dựng nhà thờ

• Cuối tháng 1/1978 Cha Hiệp bị bắt.
• 12/10/1979 Cha Hiệp qua đời tại nhà giam.

• 20/04/1980 Cha Gioan Vũ Anh Thuấn về nhận chánh xứ.
• 01/03/1991 xây xựng lại nhà thờ
• 07/12/1991 lễ khánh thành nhà thờ (Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi)
• 11/12/2008 Cha Gioan Vũ Anh Thuấn nghỉ hưu.
• 11/12/2008 Cha Giuse Nguyễn Anh Hùng về nhận chánh xứ cho đến nay.

 

Tên Cha Xứ

Giáo phận

Phục vụ

Công tŕnh để lại

Giuse Hoàng Phúc Thiện Chánh xứ

Sàig̣n

1956-1962

Nhà xứ, nhà thờ, trường tiểu học.

Giuse Vũ Sĩ Hiệp Chánh xứ Xuân Lộc

Xuân Lộc

1963-1978

Nhà xứ, nhà thờ, trường tiểu học và trung học, Hai đài Chúa Kitô Vua và Mẹ Fatima

Gioan Vũ Anh Thuấn Chánh xứ

Giuse Nguyễn Khắc Chính Phó xứ

Đaminh Lê Văn Thông Phó xứ

Giuse Nguyễn Hữu Khanh Phó xứ

 

Xuân Lộc

Xuân Lộc Xuân Lộc

Xuân Lộc

1980-11/12/2008

2002 - 2004

2004 – 2006

2006 - 2008

Nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lư

Giuse Nguyễn Anh Hùng

Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn

Philipphê Phan Chánh Phó xứ

 

Xuân Lộc

Xuân Lộc

11/12/2008 -8/2017

(8/2017) đến nay

Tu sửa lại nhà thờ sau 18 năm xây dựng từ 1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Giáo dân Giáo xứ Trà Cổ di cư vào Nam năm 1954 từ Giáo xứ Trà Cổ - GP Hải Pḥng. Mời xem thêm [Lược sử h́nh thành Giáo xứ Trà Cổ - GP Hải Pḥng]

(**) Bài này nhận được từ <gxtraco2012@gmail.com>

 

Xem thêm [ Giáo xứ Trà Cổ] - Tư liệu của Website GP Xuân Lộc

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Trà Cổ II

H́nh ảnh  Thánh lễ Mừng Kim Khánh thành lập giáo xứ, ban Bí tích Thêm sức
và Khánh thành tháp chuông và nhà ChầuThánh Thể. (27/9/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Credit of : Vietnam - Paracels

Nhà giáo lư

Tượng Chúa Kitô Vua

Đài Đức Mẹ

Nhà xứ

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]