Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo xứ Bùi Chu.

 
 

Giáo hạt Phú Thịnh cung nghinh Thánh Thể
mừng Năm Thánh Kim Khánh thành lập Giáo phận

Giáo hạt Phú Thịnh cung nghinh Thánh Thể mừng Năm Thánh Kim Khánh thành lập Giáo phận

Hoà trong bầu khí hân hoan mừng Năm Thánh Kim Khánh thành lập Giáo phận, vào lúc 18g00 ngày 21/5/2015, Giáo hạt Phú Thịnh đă cử hành buổi Cung Nghinh Thánh Thể tại Giáo xứ Bùi Chu.

Các phái đoàn đại diện bao gồm quư Cha, quư Tu sỹ nam nữ, quư Chức Ban hành giáo của 20 Giáo xứ/ Giáo họ Biệt lập trong Giáo hạt đă có mặt từ lúc 17g30’ cùng với rất đông giáo dân giáo xứ Bùi Chu. Buổi Cung Nghinh Thánh Thể được bắt đầu lúc 18g00’. Trong bầu khí trang nghiêm, linh thánh, Cha Giuse Đinh Nam Hưng - Quản hạt Phú Thịnh đón Ḿnh Thánh Chúa từ Nhà Tạm để cung nghinh lần lượt qua các chặng bố trí trong địa bàn giáo xứ Bùi Chu.

Với chủ đề “Cung nghinh Thánh Thể: suy niệm Mầu nhiệm Kinh Mân Côi qua năm Sự Sáng”, Giáo hạt Phú Thịnh cung nghinh Thánh Thể “với Mẹ Maria qua các mầu nhiệm của Chuỗi Kinh Mân Côi, là đi đến ‘ngôi trường’ của Mẹ để học biết Chúa Giêsu”.

- Chặng I: Chúa Giêsu chịu Phép rửa

- Chặng II: Chúa Giêsu làm Phép lạ tại Cana

- Chặng III: Chúa Giêsu rao giảng Tin mừng và kêu gọi sám hối

- Chặng IV: Chúa Giêsu biến h́nh trên núi

- Chặng V: Chúa Giêsu Lập Bí tích Thánh Thể.

Mỗi chặng dừng với một biến cố của Năm Sự Sáng để mầu nhiệm cuộc đời Đấng Cứu Độ soi sáng và chuyển hoá cuộc đời kitô hữu nên giống Chúa Giêsu, nhờ đó được thông dự vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

Sau chặng thứ 5 là giờ Chầu Thánh Thể giúp cộng đoàn hồi tâm, lắng đọng và ghi khắc ḷng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm hồn. Ước ǵ Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện nơi tâm hồn mỗi người và thắp lên ngọn lửa yêu mến Chúa, để không chỉ có buổi cung nghinh hôm nay mà mỗi ngày đều có những cuộc cung nghinh Thánh Thể qua việc tham dự Thánh Lễ và viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó mọi tín hữu được kín múc nguồn ơn Thánh Thể Chúa làm hành trang cho cuộc sống hiện tại này. Buổi cung nghinh được khép lại lúc 19g30’cùng ngày.