Giáo phận Xuân Lộc

Giáo xứ Chánh Ṭa Xuân Lộc
 

H́nh ảnh Tạ ơn 52 năm Thành lập Giáo xứ Chánh Ṭa Xuân Lộc (18/9/2011)

Nguồn : LongKhanhPhoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]