Giáo phận Xuân Lộc

Giáo xứ Chánh Ṭa
 
 

Gx Chánh Ṭa Chuyển Trao Thánh Tượng Mẹ Fatima Đến Hạt Phương Lâm

15g00 chiều Chúa nhật 30.9.2018, tại nhà thờ Chính Ṭa Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự Thánh Lễ Tạ ơn Chúa và tiễn chân Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh du về giáo hạt Phương Lâm sau hơn hai tháng thăm viếng bà con giáo dân hạt Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Ngài có các Cha trong hạt Xuân Lộc và các cha Gx Ngọc Lâm đại diện hạt Phương Lâm đi đón Thánh Tượng Mẹ.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha mời gọi mọi người tiếp tục sống và thực hành mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima; Cải thiện đời sống – Tôn sùng Mẫu Tâm – Lần hạt Mân Côi.

Kết thúc Thánh Lễ, Thánh tượng Mẹ được cung nghinh ra tiền sảnh nhà thờ, nơi đây đội hoa của giáo xứ Chính ṭa dâng lên Mẹ những bó hoa, những vũ điệu tôn vinh Mẹ.

Những chùm bong bóng mang theo những ư nguyện như là dâng về Chúa và Mẹ những ước nguyện của Giáo phận, Giáo hạt, giáo xứ và toàn thể giáo dân hạt Xuân Lộc.

Cha quản hạt Đaminh Ngô Công Sứ - Chánh xứ Chánh ṭa chủ sự nghi thức chuyển giao Thánh tượng Mẹ cho hai Cha đại diện giáo hạt Phương Lâm.

Thánh Tượng Mẹ từ từ tiến ra cổng và được đưa về giáo hạt Phương Lâm giữa những ánh mắt lưu luyến không muốn xa rời Mẹ của đoàn con giáo hạt Xuân Lộc.

Xin cho mọi người chúng con đă được gặp Mẹ, đă được ơn của Mẹ, cả những người v́ hoàn cảnh, không có điều kiện để gặp được Mẹ, để lănh nhận những ân sủng của Mẹ,được thấm nhuần và cảm nếm sâu hơn sự hiện diện t́nh yêu của Chúa và của Mẹ.

Xin cho mỗi người chúng con biết cảm nhận và thực hiện ba mệnh lệnh Fatima: Cải thiện đời sống – Tôn sùng Mẫu Tâm – Lần hạt Mân Côi, để góp phần kiến tạo ḥa b́nh cho quê hương và thế giới, để nhiều người tội lỗi được ơn trở lại với Chúa và những ai chưa biết Chúa được tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Xuân Lộc

 

 

[Trở về đầu trang ]