Giáo phận Xuân Lộc

Giáo xứ Tân Xuân
 
 

Thánh lễ Tuyên Khấn ḍng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Monteils

11/08/2015 2372

Vào lúc 09 giờ sáng nay, ngày 11/08/2015, Đức Cha Chính Đaminh đă về Giáo xứ Tân Xuân, Giáo hạt Xuân Lộc để chủ tế thánh lễ tuyên khấn cho các chị em thuộc hội ḍng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Monteils. Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Đaminh Đinh Viết Tiên, đặc trách tu sĩ Giáo phận Xuân Lộc; Cha Giuse Nguyễn Đức Ḥa, Giám tỉnh ḍng Đaminh Việt Nam và rất đông quí Cha.

Trong thánh lễ này có 4 chị em tuyên khấn lần đầu :

1. M. Faustine Dương Thị Tuyết
2. Marie du Rosaire Mai Thị Thủy Tiên
3. M. Odile Nguyễn Thị Mỹ
4. M. Angèle Nguyễn Thị Lành

Và 4 chị tuyên khấn trọn đời :

1. M. Matheu Nguyễn Thị Hồng Thịnh
2. M. Consolata Đặng Thị Nhàn
3. M. Genev́eve Nguyễn Thị Chúc
4. M. Bernard Phạm Thị Hồng Diễm

Hội ḍng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Monteils - Dự tỉnh Đức Mẹ La Vang Việt Nam được khởi đi từ sau biến cố năm 1975, hai chị Marie Gabriel Nguyễn Thị Nhường và Marie Jean Nguyễn Thị Nga, thuộc Hội Ḍng Con Đức Bà Đi Viếng Huế, đă xin rời khỏi Ḍng để phục vụ người nghèo ở vùng kinh tế mới Cẩm Đường. Hai chị đă quy tụ được một số chị em và được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lăng cho phép có đời sống chung cộng đoàn, có lời khấn tư và Chầu Thánh Thể mỗi ngày một giờ với danh hiệu : “Gia đ́nh Đaminh Thánh Thể Cẩm Đường”.

Năm 2000, chị em xin sát nhập vào Ḍng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils – Pháp. Đến ngày 14/12/2003, chị em chính thức là thành viên của Hội Ḍng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils và ngày 10/11/2006, được nâng lên thành Dự Tỉnh trực thuộc Tổng quyền với danh hiệu Dự Tỉnh Đức Mẹ La Vang, có linh đạo là : "Rao giảng danh Thánh Chúa Kitô cách trọn vẹn, đặc biệt qua Tin Mừng của Ngài, rao giảng Thiên Chúa là Cha đầy ḷng yêu thương và mọi người là con cái của Ngài, khơi dậy, củng cố và làm phát triển đức tin nơi mọi người, giúp mọi người lănh nhận ơn cứu độ".

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Đaminh nói đến tinh thần tận hiến của người nũ tu, đó là một đời sống tận hiến cho Chúa với cả tâm hồn và thân xác của ḿnh. Nhất là luôn biết phục vụ Chúa trong niềm vui và hạnh phúc. Ngài dựa trên ư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô : ở đâu có người Công Giáo sinh sống th́ ở đó sẽ có niềm vui, bởi v́ Tin mừng của Chúa là tin vui và sống Tin mừng của Chúa th́ mang niềm vui và hạnh phúc đến cho anh chị em ḿnh. Do đó, các nữ tu cũng phải luôn trở nên niềm vui và hạnh phúc cho ḿnh và cho anh chị em. …

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Marie Lucie Nguyễn Thị Quư Phương, Bề trên dự tỉnh đă có lời cám ơn Đức Ch, Quí Cha và cộng đoàn. Sau đó mọi người cùng chi sẻ niềm vui với các tân khấn khinh tại hoa viên của Giáo xứ Tân Xuân.

Xin cầu chúc cho Hội Ḍng luôn phát triển vững mạnh hơn nữa và cầu chúc cho các nữ tu t́m thấy Chúa qua đời dâng hiến của ḿnh.

Ban TT Gp. Xuân Lộc