Giáo phận Xuân Lộc

Giáo xứ Văn Hải
 
 

Đức Tân GM Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn dâng lễ tạ ơn tại Gx Văn Hải

Văn Hải, ngày 28.01.2016 – Thánh lễ Tạ Ơn của Đức tân Giám mục Phó Giáo Phận Bà Rịa – Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.

Hiện diện và cùng đồng tế với Đức cha Emmanuel có cha Đaminh Trần Thái Hiệp, cha Quản Hạt Long Thành, Cha Bề trên Đan viện Xitô An Phước, Cha chánh và phó xứ Văn Hải, cùng quư cha liên hệ, quư cha linh tông huyết tộc và các cha học tṛ của Đức cha.

Đức cha Emmanuel đă từng ở đây khi c̣n là chủng sinh với cha nghĩa phụ là cha cố Giuse Maria Trần Minh Phú, nguyên chánh xứ Văn Hải. Đặc biệt, tại chính ngôi nhà thờ này, năm 1980 ngài được thụ phong linh mục.

Nay trở về Văn Hải với bao hồi ức như sống lại những tháng ngày khó khăn. Thời gian đầu đời linh mục, cha đă sống, phục vụ, và trải qua những ngày gian khổ ở B́nh Sơn, Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Đường, Suối Quít. Văn Hải vẫn là một nơi để ‘đi về’ và là hậu phương cho cha.

Thánh Lễ là lời tạ ơn sâu sắc và đầy đủ nhất cho hành tŕnh đă qua và là nguồn sức mạnh cho sứ vụ mới của Đức cha. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và hướng dẫn cho Đức cha.

Nguồn : Website GP Xuân Lộc
 

 

 

Cha Đaminh Nguyễn Trung Chánh - Chánh xứ Văn Hải chào mừng Đức cha và quư cha

 

 

 

 

Cha Phaolô Nguyễn Đức Thành - Quản hạt Long Thành chia sẻ Lời Chúa

 

Ông Trưởng Ban Thường Vụ Giáo xứ Văn Hải chúc mừng Đức cha

 

 

Đức cha đáp lời

 

 

[Trở về đầu trang ]