Giáo phận Xuân Lộc

Giáo xứ Xuân Triệu
 
 

Thánh lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Lư

Xuân Triệu, ngày 11-3-2017 - Mới sáng sớm, bà con giáo dân đă nô nức qui tụ tại khuôn viên thánh đường. Nét hân hoan vui mừng hiện rơ nơi người dân nơi đây. Mới hôm nào, Giáo xứ vui mừng Khánh Thành và cung hiến Nhà thờ, nay lại tiếp tục hoàn thành Nhà Mục vụ Giáo lư và tượng đài Đức Mẹ.

Đức cha Đaminh làm phép và chúc lành cho Nhà mục vụ Giáo Lư và Đài Đức Mẹ trước khi ngài dâng Thánh Lễ Tạ Ơn 1 năm cung hiến Thánh đường. Cùng hiện diện đồng tế với Đức cha c̣n có Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Cha Tổng Đại diện Gioan Đỗ Văn Ngân và quư cha. Bầu khí thánh lễ rất trang nghiêm và ngập tràn niềm vui.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Xuân Lộc

 

 

[Trở về đầu trang ]