www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 3-2017

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

     Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

.....

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 9/2017

* Gx Phú Tảo - GP Xuân Lộc mừng kỷ niệm 60 năm thành lập
* Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ Gx Kẻ Đầm - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ kỷ niệm tṛn một năm thành lập Giáo xứ Đông Sơn - GP Thanh Hóa
* Thánh Lễ Tạ Ơn Hai Tân Linh Mục tại nhà thờ Giáo Xứ Thượng Chiểu - GP Thanh Hóa
* Thánh lễ làm phép viên đá xây dựng nhà thờ Gh Thiện Dưỡng - Gx Long B́nh - GP Long Xuyên
* Thánh lễ đặt viên đá góc tường xây dựng nhà thờ Giáo họ Dũng Kim - Gx Lê Xá - GP Thái B́nh
* Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng công trùng tu Thánh Đường Gh Đồng Đức - Gx Phục Lễ - GP Thái B́nh

* Giáo Xứ Sa Cát - GP Thái B́nh Khai Mạc Tuần Đại Phúc - Mừng Kỷ Niệm 300 Năm Thành Lập Giáo Xứ
* Tuần chầu Thánh Thể năm 2017 tại Gx Trà Vy - GP Thái B́nh

* Thánh Lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Hưng B́nh - GP Xuân Lộc

* Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Xứ Băi Ḍng - GP Hưng Hóa

* Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ Giáo họ Văn Trường - Gx Song Ngọc - GP Vinh
* Thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo xứ Khe Ngang - GP Vinh
* Lễ khánh thành nhà thờ giáo họ Vạn Cảnh - Gx Trang Cảnh - GP Vinh

* Giáo xứ Tân Thành - TGP Sàig̣n: Mừng kính các Tổng Lănh Thiên Thần

* Giáo xứ An Tân - GP Hải Pḥng mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Quan thầy
* Lễ Hiện Xuống mới nơi Giáo xứ Yên Tŕ - GP Hải Pḥng
* Lễ khánh thành nhà thờ Gh Hoàng Xá - GP Hải Pḥng
* Mừng nhà thờ Gh Cựu Điện - GP Hải Pḥng 120 năm tuổi

* Thánh Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Lă Hoàng - GP Hưng Hóa
* Thánh Lễ Cắt Băng Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Họ Ngọc Am - Gx Chiêu ứng - GP Hưng Hóa

* Lược sử H́nh thành và Phát triển Gx Tân Thịnh - Cầu Bông - TGP Sài g̣n

* 100 năm ngày thành lập Giáo họ Tri Thủy - Gx Hoàng Nguyên - TGP Hà Nội

* Giáo họ biệt lập B́nh Hải - GP Quy Nhơn khai giảng năm học giáo lư 2017 – 2018

* Giáo xứ Nam Ḥa - Giáo xứ B́nh Thuận - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xóm Mới  - TGP Sàig̣n Đón mừng cha Tân chánh xứ

* Lễ thành lập Giáo xứ Mỹ Ḥa và nhậm chức chánh xứ Gx Mỹ Ḥa - Hóc Mộn - TGP Sài G̣n

* Giới thiệu nhà thờ Gx Mỹ Thạnh - GP Long Xuyên
* Giới thiệu Giáo xứ Tiên Thôn - GP Thanh Hóa

* Thánh lễ Thêm Sức tại giáo họ Sơn Măn - Gx Lào Cai - GP Hưng Hóa

* ĐGM giáo phận ban bí tích Thêm sức tại Gx Đồng Giá - GP Hải Pḥng
* Giới trẻ giáo xứ Xuân Bảng - TGP Hà Nội  mừng lễ thánh Quan Thầy
* H́nh ảnh Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ Gx Tân Lang - TGP Hà Nội - Video - Hoan Ca

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com